Istraživači potvrdili da je medicinska marihuana najsnažniji antikancer lek

marihuana- kanabis

Izvođači dokaza pokazuju, da je medicinska marihuana jedan od najefikasnijih lekova protiv raka na tržištu, kažu istraživači.

Ranije ove godine, „GV Pharmaceuticals“ najavio je proboj istraživanja raka, nakon otkrivanja da su kanabidiol i tetrahidrokanabinol u stanju da uspešno tretiraju agresivni oblik raka mozga.

Multiformni glioblastom ili GBM je „naročito agresivan tumor mozga, sa lošom prognozom“, kažu u britanskoj biofarmaceutskoj kompaniji, koja se fokusirala na razvoj vlasničke kanabinoidne medicine.

Prema studiji, pacijenti sa dokumentovanim rekurentnim GBM tretiranim THC- CBD, imali su 83 procenta preživljavanja u jednoj godini u poređenju sa 53 procenata kod pacijenata koji su primali placebo.

Glavni istraživač studija, profesorka Susan Short je izjavila:

„Nalazi iz ove dobro dizajnirane kontrolisane studije sugerišu da je dodavanje kombinacije THC i CBD, pacijentima na intenzivan temozolomid dovelo do značajnih poboljšanja preživljavanja u poređenju sa placebom i to je dobar signal potencijalne efikasnosti. Štaviše, kanabinoidna medicina je generalno dobro tolerisana. Ovi obećavajući rezultati su od posebnog interesa jer farmakologija THC- CBD proizvoda izgleda da se razlikuje od postojećih onkoloških lekova, i može ponuditi jedinstvenu i eventualno sinergističku opciju za budući gliomski tretman.“

Čak se i Nacionalni Institut za rak savezne vlade slaže:

„Studije kod miševa i pacova pokazale su da kanabinoidi mogu inhibirati rast tumora izazivajući smrt ćelije, blokiranje rasta ćelija, i blokiranje razvoja krvnih sudova, potrebnih tumorima da raste. Laboratorijske i životinjske studije pokazale su da kanabinoidi mogu da ubijaju ćelije raka dok štite normalne ćelije.

„Laboratorijska studija kanabidiola (CBD) u ljudskim ćelijama glioma pokazala je da, kada se daju zajedno sa hemoterapijom, CBD može učiniti hemoterapiju efikasnijom i povećati smrt ćelija raka  bez povrede normalnih ćelija. Studije u modelima raka miševa pokazale su da CBD zajedno sa delta-9-THC mogu učiniti hemoterapiju kao što je temozolomid, efikasnijom.“

Efekat marihuane na ćelije raka nije novost. U 2006. godini objavljeni su rezultati studije u medicinskom časopisu „British Journal of Pharmacologi“. Tim španskih naučnika na čelu sa Manuelom Guzmanom sproveo je prvo kliničko ispitivanje procene protivtumornog delovanja THC-a na ljude. Guzman je primenio THC u tumore devet pacijenata sa glioblastomom, koji nisu uspeli da reaguju na standardne terapije mozga. Tretman THC-a je povezan sa značajno smanjenom proliferacijom tumorskih ćelija kod svakog subjekta ispitivanja.

Takođe, 2006. godine, naučnici na Univerzitetu Harvard otkrili su da THC usporava rast tumora kod karcinoma pluća i „značajno smanjuje sposobnost raka da se širi“. Istraživanje je pokazalo da THC selektivno locira i uništava tumorske ćelije dok ostavlja zdrave ćelije nepotvrđenim.

Webtribune.rs