Drevna „Knjiga o divovima“: Bog je uništio divove, decu anđela i ćerki ljudi, zbog ovog …

Nefilimi-knjiga-o-divovima

Više od 60 godina unazad, iskopavanje Kumran pećina je otkrilo skoro hiljadu drevnih svitaka koji pružaju uvid u prošlost čovečanstva.

Arheolozi su među njima pronašli i jedan neobičan svitak koji priča o propasti Nefilima. On se zove Knjiga o divovima.

Nefilimi se u nekoliko navrata pominju u Bibliji i to u Knjizi Postanja. Brojne informacije o njima se takođe mogu pronaći i u apokrifnoj Knjizi proroka Enoha.

Ovaj drevni jevrejski religijski rad se pripisuje pra-pradedi Noja, iako neki stručnjaci smatraju da potiče iz 300. godine pre nove ere.

Enoh je zagonetna ličnost. Knjiga Postanja navodi da je on živeo na Zemlji 365 godina, pre nego što ga je odveo Bog. „Hodao je sa Bogom, a onda ga odjednom više nije bilo jer ga je Bog poveo sa sobom“.

Dok je on bio na Zemlji, našu planetu su naseljavali „anđeli“ koji su slobodno komunicirali sa ljudima, pa čak se i međusobno ukrštali sa „ćerkama ljudi“, stvarajući neprirodno jake i džinovske hibride nazvane Nefilimi.

Poreklo reči „Nefilim“ nije u potpunosti poznato, ali stručnjaci pretpostavljaju da potiče od reči „pali“ ili „oni zbog kojih su drugi pali“.  U svakom slučaju, ime se vezuje za divove.

Knjiga o divovima otkrivena u pećini Kumran pruža drugačiju perspektivu od one u Knjizi proroka Enoha.

Iako nekompletan, svitak otkriva sledeće: Nefilimi su postali svesni da su zbog svog nasilnog i izopačenog ponašanja suočeni sa neizbežnim uništenjem, a to ih je uplašilo do te mere da su zamolili Enoha da se u njihovo ime obrati Bogu.

Tekst započinje sa objašnjenjem kako su Nefilimi zatrovali Zemlju i sve što je živelo na njoj. Međutim, kada su počeli da sanjaju da im preti propast, obuzeo ih je ogroman strah.  Prvi koji je imao ovakve snove bio je Mahvej, sin anđela Barakela.

U svom snu, on je video tablu potopljenu u vodu. Kada je tabla izronila, isprana su sva imena osim tri. To simbolizuje poplavu i posledično uništenje svih osim Nojevih sinova.

U to vreme, Nefilimi nisu mogli to da pretpostave, te su raspravljali o značenju Mahvejevog sna, ali nisu uspeli da protumače znake.

Uskoro su još dva diva, Ohija i Hahija, sinovi palog anđela Šemjaze, imali slične snove. Oni su sanjali da je drvo skoro potpuno iščupano iz korena, osim tri korena koja su ostala u zemlji.

Nakon toga, svi divovi su počeli da sanjaju ovakve apokaliptične snove.

Divovi su konačno shvatili proročanstvo iz svojih snova i zatražili su pomoć od Enoha. Nažalost, Enoh je već bio nestao sa lica Zemlje, pa su Nefilimi poslali jednog svog člana na kosmičko putovanje da ga nađe.

Nažalost, delovi svitka su oštećeni do te mere da ne mogu biti obnovljeni, ali poenta teksta je jasna. Jedan od Nefilima je otputovao van Zemlje u potrazi za Enohom i njegovom moći interpretacije vizija.

Prema tekstu, Mahvej je odleteo „pomoću svojih ruku kao orao“, što se može protumačiti kao da je Mahvej napustio Zemlju u svemirskom brodu.

Zatim se navodi da je završio u „velikoj pustinji“. Da li se to možda odnosi na međuzvezdani prostor? Sve zavisi kako se tumači ovaj svitak, ali teoretičari drevnih vanzemaljaca smatraju da on ima dublje značenje.

Enoh je poslao Mahveja nazad odakle je došao, obećavši mu da će govoriti sa Bogom u njihovo ime. Nažalost, table koje je Enoh poslao Nefilima nisu donele dobre vesti:

„Znajte da ne… stvari koje ste uradili i vaše žene… oni i njihovi sinovi i žene njihovih sinova svojom razuzdanošću na Zemlji, na vama je… zemlja plače i žali se na vas i dela vaše dece… šteta koju ste napravili“.

„… Kada Rafael stigne, iskusićete uništenje u vidu velike poplave koja će uništiti sva živa bića i sve što se nalazi u pustinjama i morima. Sve to… na vas zbog zla. Sada možete samo da se odreknete okova zla koji vas vežu… i da se molite“.

U tekstu ne piše da li su se oni molili, ali činjenica je da ih više nema, što dokazuje da ih je velika poplava zaista uništila.

Webtribune.rs