Kad Zapad proba kombinacije pa napravi dobitnu za Moskvu: Savezna država Rusije i Belorusije u završnoj fazi

Predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, su tokom onlajn zasedanja Vrhovnog državnog saveta Savezne države Belorusije i Rusije potpisali integracioni dekret o glavnim pravcima sprovođenja odredbi Ugovora o stvaranju Savezne države za 2021-2023. godinu.

Dvojica predsednika odobrila su odluke Vrhovnog državnog saveta Ruske Federacije i Belorusije, uključujući i ažuriranu vojnu doktrinu i migracioni koncept.

U septembru su se predsednici dveju zemalja dogovorili o svih 28 integracionih saveznih programa. Zatim su ovi programi odobreni na sastanku Saveta ministara Savezne države.

Pratite naše odabrane najbolje vesti na mreži “Telegram” na Android telefonima preko instalacije na Play Prodavnici ili desktop računarima OVDE

Kako je Lukašenko izjavio tokom sastanka, države nameravaju da ojačaju regionalnu vojnu grupu, koja već služi kao pouzdan štit.

Programi za Saveznu državu uključuju integraciju valutnih sistema, opšte principe za naplatu indirektnih poreza, borbu protiv terorizma, uzajamni pristup javnim nabavkama i državnim nalozima.

Osim toga, jedinstvena će biti i makroekonomska politika, zemlje će integrisati platne sisteme i uskladiti monetarnu politiku, formirati zajednička tržišta nafte i gasa itd.

Rusija i Belorusija potpisale su sporazum o osnivanju Savezne države 8. decembra 1999. Do 20. godišnjice potpisivanja ovog dokumenta formirana je radna grupa za izradu industrijskih smernica.

Moskva i Minsk su ih zatim preformatirali u savezne programe za integraciju. Većina je isplanirana do 2025. godine, a neke do 2027. godine.

I u Moskvi i Minsku više puta su naglašavali da saveznim programima nedostaju politička pitanja vezana za gubitak suvereniteta.