RADULOVIĆ: Uključuju migrante u naše škole – Svi migranti iz EU biće vraćeni u Srbiju – EVO ZAŠTO – VIDEO

Ministarstvo prosvete je početkom septembra uputilo dopis svim školama u Srbiji i tražilo od nastavnog osoblja da učestvuje u obuci o uključenju emigranata u nastavu u školama u Srbiji.

Aleksandar Vučić je 2018. u kamere Tanjuga kazao da je plan Srbije u borbi protiv bele kuge naseljavanje preko milion migranata u Srbiju u narednih dvadeset godina. Da li je ovaj dopis deo te namere?, upitao se predsednik Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović.

Narodni poslanici DJB su dve godine upozoravali da postoje ugovori između Srbije, Nemačke i Austrije o vraćanju emigranata u Srbiju i da vlada krije te ugovore.

Kada smo to prvi put objavili, bili smo napadnuti od strane svih medija u čemu su prednjačili N1 i Danas. Početkom ove godine se pokazalo da su naša saznanja tačna i da ugovori zaista postoje.

Podsećamo da su poslanici DJB tražili od MUP-a da odgovori na pitanje koliko migranata trenutno boravi u Republici Srbiji, na koje lokacije su raspoređeni i koliki je njihov broj na svakoj od lokacija.

DJB je takođe u januaru ove godine od MUP-a zatražio podatke o broju migranata koji su od države Srbije dobili potvrdu o izraženoj nameri za dobijanje azila u stranoj državi u periodu 01.01.2016 – 31.03.2020, te koja je njihova država porekla. Zašto je ovo važno?

U poslednje četiri godine, kroz Srbiju je prošlo preko milion migranata na putu za EU, pre svih Nemačku. Srbija je, po priznanju samog ministra unutrašnjih poslova, tim emigrantima izdalo potvrde sa pečatom države Srbije o njihovoj nameri da idu za Nemačku i tamo traže azil.

Zašto su te potvrde važne, kada na njima piše da emigranti ne žele da ostanu u Srbiji, već žele da idu dalje u EU, pre svega u Nemačku?

Budući da država Srbija na ulasku od migranata nije tražila ovakvu potvrdu, koju je trebalo da im izda Grčka, Bugarska, Makedonija ili Rumunija, sa tom potvrdom Srbija je na sebe dobrovoljno preuzela da emigrantima bude zemlja prvog ulaska.

To znači da će države poput Nemačke ili Austrije, kada budu vraćale emigrante, vratiti emigrante u zemlju prvog ulaska, a to je po JEDINOJ potvrdi, koju emigranti koji uđu u Nemačku poseduju, upravo Srbija.

Bez ove potvrde, emigrante ne bi preko svojih propustile ni Mađarska ni Hrvatska ni Slovenija ni Austrija.

Migranti su žrtve baš kao i mi. Koriste se kao pioni u globalističkoj igri uništavanja suverenih država Evrope i pravljenje društva po meri banaka i globalnih korporacija.

Rešenje emigrantske krize nije u njihovom naseljavanju u Srbiju, već u tome da te iste globalne korporacije i političari koje kontrolišu prestanu da bombarduju i uništavaju zemlje iz kojih migranti beže.

Ministarstvo prosvete nije u stanju da organizuje nastavu za našu decu, deca tek svake druge sedmice idu u školu sa skraćenom nastavom što će praktično osakatiti celu generaciju dece i ostaviti nesagledive posledice.

Međutim, ima vremena da se bavi obukama za sve škole u Srbiji o uključenju migranata u nastavu, migranata za koje Vlada Srbiji tvrdi da ne postoje.

(Srbin.info)