Naslovnica IZA OGLEDALA NEŠTO DOLAZI A VIDEĆEMO ŠTA: Prvi put u istoriji SAD, dozvoljena upotreba...

NEŠTO DOLAZI A VIDEĆEMO ŠTA: Prvi put u istoriji SAD, dozvoljena upotreba vojske protiv građana

[adsenseyu3]

fz7t

[adsenseyu2]

Predsednik Obama je potpisao izvršnu odredbu kojom se vojsci SAD omogućava primena sile protiv američkih građana po prvi put u istoriji.

Odredba je potpisana 1. jula 2016. godine i nosi naslov „Izvršna odredba – Politika SAD o preventivnim i posledičnim merama vezanim za civilne žrtve u američkim operacijama koje uključuju primenu sile“.

Predsednik Obama je obrazložio donošenje odredbe time što se primena sile na građane zasniva na očuvanju nacionalnog interesa, vrednosti i pravnih obaveza.

On je objasnio da je zaštitu građana nemoguće sprovesti bez efikasne i odlučne primene sile s ciljem očuvanja nacionalnih interesa SAD. Minimizacija građanskih žrtava može unaprediti ciljeve i pomoći da se održi podrška vlasti, a naročito može pomoći pri sprovođenju kontraterorističkih operacija i pojačanju legitimnosti i održivosti operacija koje su ključne po nacionalnu bezbednost SAD.

[adsenseyu4]

Obama je u odredbi naveo da su građanske žrtve tragedija, ali ponekad i neizbežna posledica primene sile u određenim situacijama.

S ciljem proširenja napora za zaštitu civila u operacijama SAD koje uključuju upotrebu sile, Obama je rekao da će se sprovoditi određene mere  u budućim operacijama koje uključuju sledeće:

1) Osoblje će se obučavati u skladu sa odgovornostima, pravnim obavezama, politikom koja se odnosi na zaštitu građana i primenu najbolje prakse koja smanjuje broj građanskih žrtava, bilo kroz vežbe ili simulacije složenih operacija sa građanima.

2) Nabavljaće se i razvijaće se sistemi za praćanje koji će doprineti zaštiti građana.

3) Nabavljaće se i razvijaće se oružani sistemi i druge tehnološke sposobnosti koje omogućavaju različitu primenu sile u različitim operativnim kontekstima.

4) Sprovodiće se preventivne mere s ciljem smanjenja verovatnoće građanskih žrtava poput npr. upozoravanja građanstva (osim ako okolnosti to ne dozvoljavaju), organizovanja tajminga operacija, osiguravanja jasnog razlikovanja civila itd.

[adsenseyu1]

5) Sprovodiće se procene koje će pomoći da se smanji broj građanskih žrtava identifikovanjem rizika po civile.

6) Istraživaće se incidenti koji uključuju građanske žrtve i informacije iz različitih izvora i preduzimaće se mere za sprečavanje budućih incidenata.

7) Vlada SAD će preuzimati odgovornost za građanske žrtve i obeštećivati građane koji su povređeni ili porodice građana koji su nastradali.

8) Sarađivaće se sa stranim partnerima s ciljem pronalaženja najbolje prakse za smanjenje građanskih žrtava.

9) Održavaće se kanali za angažman Crvenog krsta i drugih nevladinih organizacija koje deluju u zonama konflikta i ohrabrivaće se njihovo delovanje.

[adsenseyu5]

Predsednik je u odredbi istakao da će poseban zvaničnik nabavljati informacije o potezima vlade SAD protiv terorističkih meta van oblasti u kojima nema aktivnih problema u toku cele godine i koji će procenjivati do koliko je smrti došlo usled tih poteza, a zatim objavljivati te informacije u javnosti. Taj godišnji izveštaj će takođe uključivati informacije o tome kako su te procene sprovođene i koji su bili razlozi za procene.

Asistent predsednika za pitanja nacionalne bezbednosti će, prema podacima iz odredbe, morati s vremena na vreme da održava konsultacije sa drugim relevantnim stručnjacima za odbranu, kontraterorizam, zaštitu građana itd.

Predsednik je u odredbi istakao da ova politika i praksa ne treba da se menja, kao i da bi trebalo da se primenjuje u skladu sa autoritetom i odgovornošću komandanata i drugog osoblja koje sprovodi misije prema naređenjima predsednika.

Nijedan deo odredbe ne modifikuje prioritete u prikupljanju informacija ili razvoju i nabavljanju oružanih sistema i tehnologije.

Politika navedena u odredbi je u skladu sa postojećim obavezama SAD prema međunarodnom zakonu.

Webtribune.rs[adsenseyu5][adsenseyu5]