Rusi objasnili zašto se cevi zapadne artiljerije Oružanih snaga Ukrajine ne troše

Oružane snage Rusije, u toku specijalne operacije demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine, brzo otkrivaju lokaciju artiljerijskih objekata Oružanih snaga Ukrajine, a takođe uništavaju neprijateljske položaje, pokrivajući ih masovnom vatrom.

Ovaj zaključak izneli su ruski novinari pozivajući se na komandanta artiljerijskog diviziona Narodne milicije LNR sa pozivnim znakom „Tobol“. Autori teksta su detaljno govorili o obuci ruskih artiljeraca, a takođe su objasnili zašto se cevi zapadne artiljerije Oružanih snaga Ukrajine ne troše.

Analitičari su skrenuli pažnju na činjenicu da artiljerci savezničkih snaga kompetentno i efikasno vode protivbaterijske borbe, uništavajući neprijateljske položaje. Borci aktivno koriste obaveštajne podatke, koji im omogućavaju da izračunaju lokaciju artiljerijskih instalacija, kao i da udare na akumulaciju neprijateljske opreme.

Pratite izbor naših najboljih vesti na Telegramu

Na internetu je komandant topovskog artiljerijskog diviziona narodne milicije LNR sa pozivnim znakom „Tobol“ primetio da se cevi zapadnih artiljerijskih sistema koje se isporučuju Oružanim snagama Ukrajine praktično ne troše. Stvar je u tome što su topovi, ulazeći na liniju fronta, odmah uništeni artiljerijskim udarima savezničkih snaga.

„Ne mogu sa sigurnošću da kažem da li im cevi imaju vremena da se istroše, jer mi vrlo brzo uništavamo njihove artiljerijske jedinice. Mi samo menjamo oružje. Neki odlaze na popravku, drugi odmah idu na prvu liniju i pucaju “, rezimirao je Tobol.

Webtribune.rs