„Otvoreni Balkan“ novo ime za „Mini Šengen“ ili kako da se svi spakuju u Veliku Albaniju …

„Otvoreni Balkan“ (Open Balkan) novo je ime za „Mini Šengen“.

To je objavljeno u Skoplju na regionalnom ekonomskom forumu, gde su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama, potpisali tri dokumenta koja će olakšati trgovinu u regionu i omogućiti jedinstveno tržište rada, ali i međusobnu pomoć u vanrednim situacijama.

Lideri tri zemlje potpisali su memorandume o razumevanju o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe, zatim o razumevanju o saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu rada, kao i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu.

Prvi memorandum će povećati i unaprediti ekonomsku saradnju, pojednostaviti u najvećoj mogućoj meri procedure u vezi sa uvozom, izvozom i kretanjem robe.

Doprineće i razmeni podataka između carinskih i drugih nadležnih organa u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo svake od ugovornih strana. Takođe, predviđa promovisanje skladnog razvoja ekonomskih veza između ugovornih putem širenja trgovinske razmene i postepeno uklanjanje barijera u robnoj razmeni.

Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu ima za svrhu da ugovorne strane, u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima, pomažu jedna drugoj u slučaju katastrofa i to kada ugovorna strana koja to zatraži nije u stanju da se izbori sa posledicama katastrofe korišćenjem sopstvenih resursa.

Ovim sporazumom ugovorne strane regulišu okvir uslova za dobrovoljno pružanje pomoći u slučaju katastrofa, a posebno u: planiranju i sprovođenju mera zaštite od poplava, zemljotresa, požara, zagađenja životne sredine, plovidbenih nezgoda, radioloških rizika, raznih pandemija, kao i industrijskih i drugih katastrofa.

Zatim je previđeno uzajamno obaveštavanje o pretnjama, pojavi i posledicama katastrofa, preneo je Tanjug.

Uzajamna pomoć u spasavanju, pružanju pomoći i otklanjanju posledica katastrofa kopnenim i vazdušnim snagama i vozilima za intervencije u slučajevima masovnih požara, poplava, zemljotresa i drugih katastrofa.
Planirana je i edukacija i obuka osoblja službi i jedinica za zaštitu i spasavanje, vatrogasnih jedinica i drugih pripadnika spasilačkih timova putem brifinga, kurseva, obuka, seminara i drugih vidova saradnje, kao i organizovanje i izvođenje zajedničkih spasilačkih vežbi i vežbi u pružanju pomoći i slično, kao i razmena naučnih i tehničkih podataka, kao i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa.

Takođe, saradnja u razvoju i proizvodnji opreme za spasavanje i pružanje pomoći. Memorandum za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu ima za cilj da pojednostavi procedure kod svih ugovornih strana u pogledu dobijanja radnih dozvola za državljane svake od tri zemlje, kao i u pogledu korišćenja dobijenih radnih dozvola na teritoriji bilo koje od njih.