Nešto je pokrenulo klimatske promene a onda su civilizacije počele da nestaju

Sumer-Akad-Mesopotamia

Nova istraživanja otkrivaju da su najranije civilizacije na Bliskom istoku bile pogođene iznenadnim klimatskim promenama.

Ova otkrića pokazuju da su upravo te klimatske promene najviše uticale na oblikovanje drevnog ljudskog društva u tom regionu.

Tim međunarodnih naučnika koje predvode istraživači sa Univerziteta u Majamiju je otkrio da je za vreme prve polovine međuglacijalnog perioda (takozvane epohe Holocena), koji je počeo pre oko 12.000 godina i traje još uvek, Bliski istok imao mnogo vlažnije vremenske uslove u odnosu na danas.

„Dokaz za vlažni Holocen se može pronaći u regionu istočnog Mediteranskog mora, severnoafričkim i istočnoafričkim jezerima i pećinama jugozapadne Azije, a pripisuje se visokoj izloženosti sunčevim zracima u tom periodu“, rekao je Ali Purman, vanredni profesor pomorske geonauke na Univerzitetu u Majamiju koji je nadgledao projekat.

Plodni polumesec, region u zapadnoj Aziji koji se prostire od Irana i arapskog poluostrva do istočnog Mediteranskog mora i severnog Egipta, najdinamičniji je region na svetu kada su u pitanju klimatske promene, a smatra se da je upravo u ovoj oblasti nastala ljudska civilizacija.

„Ovi podaci ukazuju na uticaj koji su iznenadne klimatske promene imale na rana ljudska društva. Mogu se uočiti smene nekoliko većih civilizacija u ovom regionu, koje se prema istorijskim i arheološkim podacima poklapaju sa jakim talasima prašine.

Ovi talasi su doprineli suvljim vremenskim uslovima u ovom regionu u proteklih 5.000 godina“, rekao je Araš Šarifi, kandidat za doktorske studije na departmanu za pomorsku geonauku i vodeći autor studije.

Webtribune.rs