Neandertalci su izumrli zbog ovoga: Kada se uskoro obrnu magnetni polovi, Sunce će izlaziti na zapadu

magnetno-polje

Naučnici upozoravaju da će se na Zemlji odigrati neobičan događaj, nakon kojeg će sever postati jug, a Sunce početi da izlazi na zapadu.

Istraživači klimatskih promena veruju da dolazi do obrtanja magnetnih polova planete, a neki se plaše da bi to moglo da zbriše ljudsku rasu, te da su isto tako izumrli neandertalci.

Zagovaraoci apokalipse smatraju da će brza promena magnetnih polova tako zavrteti kontinente da će nastati strašni zemljotresi i klimatske promene.

Geolozi su rekli da se ovaj događaj desio nekoliko puta u istoriji Zemlje, te da se poslednji desio pre 780.000 godina, za vreme kamenog doba.

Alan Tompson, direktor geomagnetizma u Britanskom geološkom zavodu, rekao je da tokom prethodnih obrtanja nije došlo do pomeranja kontinenata i katastrofa, što geolozi mogu da potvrde na osnovu fosila.

Pored zemljotresa, naučnici smatraju da bi obrtanje magnetnog polja – koje bi moglo da se desi za manje od 1.000 godina – moglo znatno da oslabi planetu, u smislu da bi Sunčevo zračenje i X-zraci mogli da nas unište. Jedino što nas trenutno štiti od tih efekata jeste naše magnetno polje.

fskudnjd

Bez magnetnog polja ili sa znatno oslabljenim poljem, došlo bi do uništenja brojnih ustanova i izvora energije, povećao bi se broj slučajeva raka kože, a ozonski omotač bi nestao. Slabo ili obrnuto polje bi dezorijentisalo vrste koje koriste magnetizam za navigaciju, poput pčela, lososa, golubova, a neizvesno je kakve bi to posledice ostavilo.

Ipak, naučno je potvrđeno da je naše magnetno polje značajno slabije nego što je bilo u proteklih 160 godina, a veruje se da to vodi sledećem velikom obrtanju polova koje bi moglo da se dogodi u narednih nekoliko milenijuma.

Geološki podaci ukazuju na to da se u prošlosti Zemlje dogodilo na stotine obrtanja polova.

Obrtanje uzrokuju slojevi atoma gvožđa koji se nalaze u tečnom spoljnom jezgru Zemlje, a koji počinju da se okreću u suprotnom smeru. Kada obrnuti joni nadjačaju one druge, dolazi do obrtanja magnetnog polja.

Žan Pjer Valet, koji sprovodi istraživanje o geomagnetnom obrtanju na Institutu za fiziku Zemlje u Parizu, rekao je: „Najdramatičnija promena prilikom obrtanja polova biće ogromno smanjenje ukupne gustine polja Zemlje“.

Monika Korte, naučni direktor Geomagnetske opservatorije u Nimeku u Nemačkoj, rekla je: „To nije iznenadan već spor proces tokom kojeg polje postaje sve slabije do trenutka kada dođe do potpunog obrtanja polova“.

U trenutku kada magnetno polje bude najslabije, bićemo najviše izloženi Sunčevom zračenju.

Džon Tarduno, profesor geofizike na Univerzitetu u Ročesteru je rekao da čestice nastale Sunčevim erupcijama mogu da dođu do Zemlje, ali da ih magnetno polje može blokirati ako je dovoljno jako. „Ukoliko je polje oslabljeno, njegova zaštita je manje efikasna“, rekao je on.

Valet je završio istraživanje prošle godine i zaključio da su neandertalci izumrli u vreme kada je magnetno polje znatno oslabilo.

Drugi stručnjaci smatraju da ne postoji povezanost između obrtanja polova i izumrća vrsta. „Čak i da polje postane veoma slabo, površina Zemlje je zaštićena atmosferom“, rekla je Korteova.

Jasno je samo da će do obrtanja polova doći i da smo mi trenutno u stadijumu kada je magnetno polje već oslabljeno.

Webtribune.rs