Letnje vrućine mogu da unište akumulator u automobilu, evo šta učiniti …

Tokom letnjih meseci postoji niz detalja na automobilu o kojima bismo trebali obratiti pažnju, ali se vrlo malo govori o ispravnosti akumulatora.

Baterija automobila je na velikom iskušenju tokom niskih temperatura a jednako opasne mogu biti i letnje vrućine.

Nemački automilski klub ADAC  ukazuje da je 39 procenata svih kvarova tokom najtoplijeg godišnjeg doba uzrokovano problemima sa akumulatorom.

Uzroci mogu biti različiti. Na visokim temperaturama većina vozača koristi klima uređaj maksimalnim intenzitetom, a tu su i dodatni električni potrošači kao što su mobilni infotainment uređaji, navigacija, punjači telefona, rashladni uređaji…

Problemi nastaju pri malim brzinama, recimo u saobraćajnim gužvama, kada alternator ne može proizvesti dovoljno električne energije.

Spoljašnja temperatura je od ključne važnosti za život akumulatora. Optimalna temperatura je +20 stepeni celzijusa, a ako se popne znatno iznad, mogu se ubrzati elektrokemijske reakcije i procesi korozije baterije.

To znači da se akumulator mnogo brže prazni i ne može odgovoriti letnim iskušenjima.

Posebna pažnja potrebna je ukoliko posedujete automobil sa start-stop funkcijom. Tada se pred akumulator postavljaju povećani zahtevi za znatno češćim pokretanjem motora.

Ukoliko je baterija oslabila, sistem za upravljanje akumulatora smanjuje žeđ za energijom pojedinačnih potrošača, čak i isključuje neke uređaje poput, recimo klima uređaja, sve kako bi se energija sačuvala za start-stop sistem.

Neki vozači isključuju akumulator za vreme leta dok ne koriste automobil. Ovo je pogrešno jer ne donosi nikakvu korist, proces starenja baterije ne može se zaustaviti.

Sa druge strane, štete mogu biti višestruke. U vremenu komplikovane tehnologije vozila, baterija je snažno integrisana u elektronski sistem automobila.

Prekid električnog spoja između baterije i računara vozila može rezultirati gubitkom podataka u kontrolnoj jedinici i elektronskim sistemima.

Najbolji način za čuvanje baterije tokom leta je voditi računa da nisu uključeni neki spoljni uređaji – poput punjača telefona i GPS-a, jer se baterija na taj način lako može isprazniti.

Za razliku od zime, tokom letnih meseci teško je uočiti simptome nedostataka na akulumatoru. U slučaju da vam se to dogodi, automobil odjednom neće da upali. Zato se pre odlaska na godišnji odmor preporučuje provera baterije u servisu.