„Udruženje radnika na internetu“ (URI) upozorava javnost da je vlada postigla dogovor sa fingiranim udruženjem frilensera

Udruženje radnika na internetu (URI) i njegov lider Miran Pogačar koji su još prošle godine pokrenuli kampanju za zaštitu prava frilensera, upozoravaju javnost da je vlast stvorila udruženje frilensera pod imenom „Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS)“ koji fingiraju da zastupaju prava radnika na internetu.

URI i Miran Pogačar takođe upozoravaju javnost da su vlada i UFPS na posebnom i tajnom sastanku ostvarili režirani dogovor kako bi potkopali prava frilensera i njihovu borbu.

URI upozorava javnost da je taj dogfovor katastrofalan za 100.000 frilensera te da njegovom primenom rad frilensera neće biti isplativ.

Zašto to sve vlada radi nije jasno osim da se tih 100.000 frilensera iseli iz države kako su predstavnici vlade već tražili.

URI je objavila sledeće:

Demanti na izjave i fotografije Udruženje radnika na internetu (URI) izdalo je saopštenje da kategorički odbija predlog Vlade i da se javno ograđuje od odluka Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS).

Miran Pogačar

predstavnik „Udruženja radnika na internetu“ (URI)

Molimo medije da ne koriste fotografije predsednika URI Mirana Pogačara prilikom predstavljanja predloga koje je prihvatilo drugo udruženje niti da prenose njegove izjave tako da se javnost dovede u zabludu da deo članova URI prihvata predlog Vlade.

Ako se fotografije i tekstovi ne zamene u najkraćem mogućem roku, bićemo prinuđeni da se za svoja prava izborimo sudskim putem