Tag Archives: srpski narod

Propuštena šansa da se stvori Velika Srbija u Londonskom ugovoru 1915.

Jedan od naših najznačajnijih mislilaca toga doba, prof. dr Lazo Kostić (1897-1979) prokomentarisao je to sledećim rečima: „Jedan takav primer velikodušnosti i istovremeno ludosti nije poznat u istoriji. Srbija se odriče u korist svojih najvećih neprijatelja, Hrvata, dobitka, koji se samo jedanput u istoriji dodeljuje“. Tri sile Antante (Velika Britanija, …

Opširnije »

OTKRIVEN KLJUČNI DOKAZ U NOVIM DOKUMENTIMA: Hitler naredio hvatanje živog generala Draže Mihailovića

Šta je napisao nemački general Aleksander Ler o ratu u Jugoslaviji. Od Prve planinske divizije firer zahtevao da po svaku cenu uhvati Mihailovića živog Svedoci smo toga da je istorija kao nauka u socijalističkoj Jugoslaviji pola veka uporno istrajavala na krajnje pojednostavljenoj i ideološkoj predstavi naše prošlosti. Pojedini centri, ili …

Opširnije »