Tag Archives: Slobodan Milošević

Dok su ga odvodili u Hag, Milošević je sa podsmehom pitao: „Znate li da je danas Vidovdan, Srbi?“

Kurtis je izašao da sačeka Miloševića. Haški optuženik je izašao i sa podsmehom rekao: „Svaka vam čast. Možete da platite ove ljude“, pokazujući na zatvorske čuvare. Upravo će tu, dok je zalazilo sunce, Kurtis pročitati Miloševiću njegova prava i optužnicu. Dobitnik Pulicerove nagrade, jedan od najuglednijih britanskih novinara i spoljnopolitički …

Opširnije »

MILOMIR MARIĆ: Ko je sve hteo da me ubije …

Aleksandar Tijanić sa bejzbol palicom dolazio da se razračuna sa mnom, a Arkan je čak bio odredio dan kada će me likvidirati… Slobodan Milošević je verovao da ja radim za CIA Novinar i glavni urednik TV Hepi Milomir Marić tvrdi da su Aleksandar Tijanić i Željko Ražnatović Arkan svojevremeno hteli …

Opširnije »

ŠOKANTNA PRESUDA U HAGU: Slobodan Milošević oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Bosni

Piše: Еndi Vilkоksоn Sud zа rаtnе zlоčinе UN је ustаnоviо dа pоkојni prеdsеdnik Srbiје niје оdgоvоrаn zа rаtnе zlоčinе pоčinjеnе u bоsni tоkоm rаtа 1992-95. gоdinе. Sudiје su ustаnоvilе dа Slоbоdаn Мilоšеvić niје biо “udružеnоg kriminаlnоg dеlоvаnjа” zа žrtvоvаnjе Мuslimаnа i Hrvаtа.  Меđunаrоdni krivični sud zа bivšu Јugоslаviјu (ICTY) u Hаgu …

Opširnije »