Putin protiv ideje „zlatne milijarde“

Projekat istrebljenja ljudi na planeti do idealnog broja od milijardu nije samo teorija zavere. I Vladimir Putin u toku izlaganja na sanktpeterburškom forumu pomenuo je „Zemlje zlatne milijarde“.

To se uklopilo i u saznanja do kojih su došli ruski zvaničnici – da je na teritoriji Ukrajine i SSSR Zapad imao laboratorije za masovno uništenje.

Projekat smanjenja broja stanovnika na „idealnu“ zlatnu milijardu tokom decenija menjao je značenje – od privilegovanih društava i rasa preko „ ekonomskog genocida“ do istrebljenja sirotinje i svođenja broja stanovnika planete na milijardu.

Predsednik Rusije Vladimir Putin na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao je:

„Zemlje ‘zlatne milijarde’ i dalje smatraju sve ostale svojim kolonijama, drugom rasom“.

Putin je upozorio na to da vladajuće elite na Zapadu žive u iluzijama i ne žele da uoče promene. Kolege na Zapadu, apostrofirao je, pokušavaju da se suprotstave toku istorije i misle u kategorijama prošlog veka, ali, dodao je, sadašnje promene u ekonomiji i međunarodnoj politici su tektonske i revolucionarne.

Idealan svet od 500 miliona ljudi

Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu ukazaje da čak postoji kamen nepoznatog autora koji je osvanuo pre tri decenije u Džordžiji, u SAD, a na kojem je uklesano da je idealan svet onaj sa 500 miliona ljudi.

„Danas kada vidimo da se zapadna Evropa rastače, da je zapadni svet ne samo otišao u postdemokratiju i posthrišćanstvo nego sve više u antihrišćanstvo i kada se vraća svojim paganskim korenima – i sam taj koncept zlatne milijarde se menja što ćemo najbolje prepoznati ako se setimo tog kamena u SAD“.

Laboratorija za biohemijsko uništenje

Nekada se, kaže Janković, ovaj pojam odnosio na privilegovani život za prevashodno evropski svet, severnoamerički i onaj koji čini Zapad -Japan, Australiju i Novi Zeland. Taj koncept je tako bio ustanovljen da bi njega prećutno prihvatilo i stanovništvo tih zemalja. Međutim, značenje koncepta zlatne milijarde se pomerilo, pa ju je i Putin upotrebio.

„Razni ruski zvaničnici su ukazali da su u laboratorijama u Ukrajini ali i drugde, na prostoru ali i izvan SSSR, isprobavane različite vrste biohemijskog oružja, između ostalog i sa ciljem smanjenja stanovništva. Ako to imamo u vidu onda shvatamo da poruka Putina jeste poruka protivljenja tom konceptu, borbe i rata sa tim konceptom, dakle rata protiv antičovečanskih, antiljudskih sila koje rade svesno i sve otvorenije na smanjenju svetskog stanovništva“.

Sukob dobra i zla

Protivljenje Rusije Zapadu javno počinje 2007. godine čuvenim govorom predsednika Putina u Minhenu kada se Rusija usprotivila američkoj političkoj i ekonomskoj hegemoniji. To se u međuvremenu pretvorilo u sukob na idejnom i vrednosnom planu.

„Ovde nije reč o civilizacijskom sukobu jer mi ovde imamo i oblike anticivilizacije, i s druge strane, one ideje koje su izvorno hrišćanske, pravoslavne, a to je poštovanje ličnosti svakog čoveka, a onda i poštovanje kultura“, ocenjuje Janković.

Amerika rodonačelnica ideje

Amerika je nesumljivo rodonačelnica ideje o zlatnoj milijardi i osovina celog tog zamišljenog novog sveta, kaže pisac Milan Ružić, ukazujući da, ukoliko postoje zemlje višeg i nižeg reda, a postoje, onda je jasno da svet srlja u neki novi neonacizam. I same informacije o postojanju biolaboratorija u svetu deo su, uveren je, plana stvaranja novog svetskog poretka

„Setimo se da je princ Vilijam 2016. godine otvoreno zastupao priču o zlatnoj milijardi…“

Dakle, priča o zlatnoj milijardi nije od juče, ona traje, kaže Ružić, s tom razlikom što je sada Vladimir Putin, potrdio sumnje miliona ljudi.

Prvi vesnik je bila umetnost

Prvi vesnik bila je umetnost što niko nije na vreme registrovao, smatrajući da je reč o novom trendu.

„Mi zaboravljamo da su se, kada je film umro, stvorili uslovi da Holivud podivlja sa pamfletima i revizojom istorije. On je demonizovao svet koji ne pristaje na naloge Amerike, kao i sve one države koje nisu dozvolile da se njihova zemlja i resursi eksploatišu“, kaže Ružić.

Okrugli sto svetskih moćnika

Danas je ekonomija, ističe Ružić, glavni motivacioni pokretač ove naopake zamisli. Sve govori da je cilj okruglog stola svetskih moćnika oličen kroz Rimski klub da nas svedu na korisnike i da se internet sistem preslika na pravi svet u kojem bi oni mogli da kreiraju pravila po svojoj meri.

„Klasno razvajanje i ogroman jaz koji je napravljen između ljudi svedoči da je cilj da se odseče neproduktivna grupa koja ne donosi novac“.

Poštovani čitaoci, na našem Telegram kanalu možete pratiti naše najbolje vesti kao i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama zbog specifičnog sadržaja

Naš Telegram kanal – https://t.me/webtribune

Nataša Jovanović (sputnik)