Dokumenti CIA-e potvrđuju da ljudi sa specijalnim sposobnostima mogu činiti nemoguće stvari – VIDEO

fdsj327rgdsaslklasd

Vekovima su istraživači širom sveta spekulisali da su neki ljudi sposobni da postignu fascinantne stvari koje drugi ljudi ne mogu. Sada niz deklasifikovanih dokumenata dokazuje ono što su mnogi spekulisali decenijama.

Kako se ispostavilo, poslednjih nekoliko decenija su stručnjaci proučavali pojednice u Aziji koji, prema izveštajima, imaju “nadljudske sposobnosti.“ Rezultati su objavljeni u nekoliko knjiga i istraživačkih radova.

Jedan od primera – koji nije direktno povezan sa ovim člankom, ali je ipak impresivan – je neobični slučaj Ingo Svana. Prema izveštajima, naučnici Stanforda su posmatrali kako čovek “putuje izvan svog tela“ u svemir. On je bio u stanju da tačno vidi i opiše prsten oko Jupitera, prsten za koji naučnici nisu ni znali da postoji dok Pioneer 10 letelica nije proletela pored Jupitera.

Iako je koncept dokazan, vodeći naučnici ne razumeju kako se to postiže. To je jedan od brojnih primera.

Kao što je navedeno u prošlosti, da bi razumeli ovako nešto, moramo biti svesni veze koja spaja našu svest i fizički svet. Iako su oba stvarni, i znamo da postoje, mi možemo da vidimo samo fizički svet. Međutim, ako se osvrnemo na oca kvantne teorije Maksa Planka, pronaci cemo veoma vazan citat: Moramo da posmatramo svest kao osnovnu silu i materiju kao derivat iz svesti.

Osim toga, Judžin Vigner – mađarsko-američki teorijski fizičar i matematičar – je rekao: “.. nije bilo moguće formulisati zakone kvantne mehanike na potpuno dosledan način bez pozivanja na svest…“

Hajde da se zaustavimo ovde. Zanimljiv dokument koji sadrži tu “neverovatnu“ informaciju se zove “Hronologija interesa za izuzetne funkcije ljudskog tela u Narodnoj Republici Kini.“ Ova “studija“ razmatra kinesku vladu i njihov rad sa parapsihologijom – posmatranje sa udaljenosti, kao što je pomenuto od strane Ingo Svana – telepatijom i psihokinezom ( sposobnost pomeranja predmeta samo snagom misli).

Dokument CIA-e je nedavno postao dostupan široj javnosti zahvaljujući Zakonu o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI), i on obuhvata brojna zanimljive detalje o subjektima koji imaju nadljudske sposobnosti i objašnjenja kako su decenijama bili predmet studija.

Ovde je kratak rezime ovog dokumenta:

  1. Godine 1979., veliki kineski naučni časopis, Ziran Zachi, je izneo izveštaj o “nevizuelnom prepoznavanju oblika“ u kom su potvrđene brojne priče o izuzetnim funkcijama ljudskog tela. Kao rezultat toga, nezvanična preliminarna organizacija je proučavala ovu vrstu pod nadzorom tog naučnog časopisa.
  2. Godine 1980., Časopis i kinesko Udruženje nauke o ljudskom telu, su održali konferenciju parapsihologije (gledanje iz daljine, telepatija, psihokineza, vidovitost i slično) u Šangaju sa učesnicima iz preko 20 istraživačkih instituta i univerziteta.
  3. Godine 1981., više od 100 centara za proučavanje dece sa izuzetnim sposobnostima i mentalnim sposobnostima je formirano u saradnji sa više od 100 zvanično obučenih naučnika.
  4. Godine 1982., Kineska akademija nauka je sponzorisala javnu raspravu u Pekingu gde je prisustvovalo više od 4.000 naučnika u vezi sa slučajevima parapsiholoških sposobnosti među ljudima. Oni su se pozvali na “poštene, ali strogo kontrolisane“ testove koji su doveli do konačnog zaključka.
  5. U aprilu 1982. godine, organizovano je zajedničko suđenje od strane Nacionalnog naučnog komiteta na koledžu u Pekingu. Prisustvovale su pristalice obe strane. Rezultati su uglavnom bili negativni, sa izuzetkom od nekoliko njih, od kojih jedan bio Zhang Baosheng.

Zhang Baosheng je pravi superčovek?

Dakle, šta je konkretno Baosheng bio u stanju da uradi? Prema izveštajima, Baosheng je mogao da pomera zapečaćene predmete u i izvan zapečaćenih kontejnera. “1984. godine je Zhang Baosheng postao predmet istraživačkog tima.“

Baosheng je takođe bio u stanju da pomera male komade papira iz unutrašnjosti zatvorenih epruveta. Istraživači su posmatrali proces i snimali ga iz brojnih uglova i zaključili da su se nekako, papirići koji su bili stavljeni u zatvorene epruvete, pojavili izvan epruvete iako su one i dalje ostale zatvorene i nije bilo tragova oštećenja.

Zanimljivo, Baosheng je bio u stanju da obavlja istu stvar sa spajalicama i živim insektima.

Osim toga, još jedan dokument iz CIA-e jasno kaže:

“Drveni orman 120 sa 180 sa 60 centimetara je korišćen kao zatvoren kontejner. Listovi papira i kartona sa jedninstvenim oznakam su korišćeni kao ciljni predmeti i smešteni unutar ormana na gornjoj polici.

Bez oštećenja ormana ili otvaranja vrata, osoba sa ESP je bila u stanju da izvadi ciljne predmete, i takođe je bila u stanju da ih vrati unutra. Ovo pokazuje da čak i kada se koristi posebno veliki kontejner, moguće je u potpunosti se probiti kroz specijalne barijere, međutim, stopa uspeha je bila mnogo manja i bilo je izuzetno teško.“

Webtribune.rs