Čovek koji je radio na Antarktiku video moćne mašine za komunikaciju sa vanzemaljskim brodovima

       

Doktor Stiven M. Grir, poznati osnivač projekta „Disclosure“ i autoritet za fenomene NLO-a, predstavio je inovativnu inicijativu.

Doktor Grir je održao izuzetnu prezentaciju 12. juna 2023. godine u Nacionalnom press klubu u Vašingtonu, Okrug Kolumbija, predstavljajući ubedljive dokaze o tajnim i neovlašćenim projektima „crnog budžeta“ koji su povezani sa NLO-ima.

Više od 33 godine on volontira u projektu „Disclosure“, a poslednji put je održao događaj pre 22 godine, 9. maja 2001. godine, u kojem je učestvovalo 22 osobe iz različitih vladinih sektora.

Otvorite Telegram da bez cenzure primate izbor naših najboljih vesti

Na nedavnom tročasovnom događaju, doktor Grier je predstavio svoja istraživanja tajnih programa, a pridružilo mu se još šest hrabrih uzbunjivača koji su podelili ubedljive informacije o tajnim operacijama.

Na ovom dugotrajnom događaju najubedljivije svedočenje je dao Eric Hecker, bivši radnik pod ugovorom kompanije „Raytheon“, koji je proveo godinu dana na Južnom polu. On je otkrio izuzetne informacije o tajnom svemirskom programu koji se odvija na Antarktiku.

Heckerov jedinstveni doživljaj i pristup naprednim tehnologijama na Južnom polu, omogućili su mu da dobije važne informacije koje, prema njegovom mišljenju, treba podeliti sa svetom.

„Raytheon Technologies Corporation“ je američki multinacionalni aero-kosmički i odbrambeni konglomerat, sa sedištem u Arlingtonu, država Virdžinija. To je jedan od najvećih proizvođača aero-kosmičkih i odbrambenih proizvoda na svetu po prihodu i tržišnoj kapitalizaciji, kao i jedan od najvećih pružalaca obaveštajnih usluga.

Neutrinski svetlosni niz i oružje usmerene energije

Hecker je započeo svoje izjave objašnjavajući svoju ulogu kao trgovca i vatrogasca na stanici „Južni pol“. Naglasio je da tehnologije koje se tamo nalaze, posebno neutrinski detektor „IceCube“, služe ciljevima koji prevazilaze ono što se javno objavljuje.

Prema njegovim rečima, bio je odabran za putovanje na stanicu „Južni pol“ u Antarktiku 2010. godine, gde je proveo čitavu godinu radeći za kompaniju „Raytheon Polar Services“ kao zaposleni spoljnog izvođača Nacionalne naučne fondacije.

On je predstavio dokumente koji svedoče, da se u ledu nalazi 5160 ugrađenih DOM-ova (digitalnih optičkih modula), koji mogu prenositi signal sa naponom od 2047 volti svaki. Ovo otkriće ukazuje na to, da neutrinski detektor ima sposobnosti koje daleko prevazilaze pasivno prisluškivanje, i efikasno funkcioniše kao višenamenska platforma usmerenog energetskog oružja.

Njegove dimenzije i snaga sugerišu, da se može koristiti za duboku svemirsku (kvantnu) komunikaciju sa svemirskim letelicama, koje putuju našim solarnim sistemom i van njega.

„Svaki DOM može prenositi visoki napon, što, po mom mišljenju, čini ga najvećim faziranim rešetkama predajnika na svetu. Ovo otkriće me je dovelo do istraživanja i povezivanja sa doktorom Grirom, jer se podudara sa konceptima koje on predstavlja u vezi oružja usmerene energije i komunikacijskih uređaja za brodove koji putuju brže od svetlosti. Verujem da ovaj detektor služi kao komunikacijski uređaj za međugalaktičku komunikaciju“, kaže Hecker.

Tokom intervjua, sa Dr. Salla-om, on izražava svoju fascinaciju temom komunikacije, i priznaje da tradicionalna elektromagnetna komunikacija može biti neefikasna za komunikaciju svemirskih brodova na velikim udaljenostima zbog vremenskog kašnjenja. Salla pita Heckera da li pretpostavlja da bi I“ceCube“, detektor neutrina, mogao biti korišćen za kvantnu komunikaciju.

U odgovoru, Hecker objašnjava, da na osnovu istraživanja i dokumentacije koju je prikupio, čini se da to više naginje ka kvantnoj komunikaciji.

On ističe, da na svojoj veb stranici pruža dokumentaciju koja potkrepljuje ove zaključke. Hecker takođe naglašava, da je njegov cilj pružiti činjenice i podržati zabrinutosti koje su već izrazili drugi.

Kao osoba koja je lično iskusila taj objekt, on potvrđuje da se nešto događa, i nastoji povećati svest i ukazati na put ka otkrivanju istine.

Funkcije stanice „Južni pol“

Hecker je detaljno opisao različite funkcije stanice „Južni pol“, tvrdeći da ona služi kao kontrolni centar za vazdušni saobraćaj za vanzemaljske brodove, uključujući vanzemaljske i letelice stvorene od strane ljudi, koje emituju neutrin.

Takođe tvrdi, da stanica omogućava komunikaciju bržu od svetlosti, što je od ključnog značaja za međuzvezdana putovanja. On se pozvao na to, da je Gary Mekinon ranije hakovao NASA-u i otkrio postojanje vanzemaljske flote, i pretpostavio da stanica na Južnom polu igra važnu ulogu u pružanju takve komunikacije.

„Pored sposobnosti otkrivanja neutrina i egzotičnih prevoznih sredstava, pružio sam dokumentaciju koja pokazuje, da je to takođe sistem za komunikaciju bržu od svetlosti. McKinnon je hakovao NASA-u, otkrio vanzemaljsku flotu, popis kapetana i postalo je očigledno da ako imamo prevozna sredstva koja se kreću kroz celokupni sistem brže od svetlosti, treba nam komunikacija koja je takođe brža od svetlosti. To je taj objekat“, objašnjava Hecker.

Generator zemljotresa i ELF sistem

Nastavljajući s iznošenjem tvrdnji, Hecker je otkrio zabrinjavajući aspekt rada stanice na Južnom polu. Tvrdio je, da je za vreme svog boravka tamo od 2010. do 2011. godine, kada je „IceCube“ detektor za neutrin prvi put bio aktiviran, došlo do seizmičke aktivnosti, što ukazuje na potencijalnu sposobnost generisanja zemljotresa.

Osim toga, tvrdio je da se na stanici „Južni pol“ nalazi ELF (Extremely Low Frequency – izuzetno niska frekvencija) sistem koji je prvobitno smatran isključenim, ali se kasnije ispostavilo da je potpuno funkcionalan. Pretpostavio je da taj sistem, zajedno s drugim tehnologijama, služi zlokobnim ciljevima.

„Na stanici „Južni pol“ postoji ELF sistem. Kada sam došao, rečeno mi je da je isključen, demontiran i potpuno nefunkcionalan. U svom radu sam morao da se bavim šemom za neke druge popravke i otkrio sam da je taj sistem zapravo potpuno uključen, radi i koristi se zajedno s drugim sistemima sa zlonamernim ciljevima“, rekao je Hecker.

Sekundarna daljinska veza i izvor napajanja

Hecker je takođe otkrio još jedan intrigantan aspekt stanice „Južni pol“, a to je opservatorija atmosferskih istraživanja koja se nalazi u sektoru čistog vazduha. Izjavio je da je bio svedok snažnog zelenog laserskog zraka koji dolazi iz tog objekta, pretpostavljajući da se može koristiti za daljinsku komunikaciju ili kao odbrambeni sistem.

Osim toga, izrazio je zabrinutost u vezi sa snabdevanjem energijom stanice na Južnom polu, primetivši da energetske potrebe naprednih tehnologija s kojima se susreo prevazilaze opšte prihvaćene. Pretpostavio je postojanje ili skrivenog nuklearnog izvora energije, koji je postojao pre potpisivanja Antarktičkog ugovora, ili neotkrivenog egzotičnog energetskog sistema.

U svojim kratkim izjavama, Hecker je otkrio tajni svemirski program koji deluje unutar stanice „Južni pol“ na Antarktiku. Njegove tvrdnje i prateća dokumentacija ukazuju na to da neutrinski detektor „IceCube“ ima sposobnosti koje premašuju deklarisane naučne ciljeve, funkcionišući kao platforma za oružje usmerene energije, kontrolu vazdušnog saobraćaja i sredstvo za komunikaciju bržu od svetlosti.

Hecker je takođe izrazio zabrinutost u vezi sa sposobnošću detektora, da generiše zemljotrese i prisustvom aktivnog ELF sistema. Takođe je doveo u pitanje organizaciju napajanja električnom energijom na stanici. On je uputio one koji traže detaljnije informacije na svoj veb sajt deciphering.tv, gde je dokumentovao svoje zaključke i pružio dodatne informacije javnosti.

Webtribune.rs

Otvorite novu mrežu Truth Social bez cenzure
Pratite tokom 24 sata bez cenzure naše najbolje vesti samo na Vkontakte