UDARNA VEST – DO SADA NEVIĐENO: Stigla krivična prijava – Na tapetu Vučić, Brnabić, Tabaković zbog 5,8 milijardi evra i ugrožavanja suvereniteta Srbije …

Republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac predata je krivična prijava protiv predsednika Aleksandra Vučića, premijera Ane Brnabić, guvernera Jorgovanke Tabaković i drugih lica, zbog podstrekavanja na ugrožavanje teritorijalnog integriteta Srbije i zloupotreba sa 5,8 milijardi evra pomoći.

Krivičnu prijavu je podneo advokat i profesor prava dr Božidar Mitrović, a kako navodi očekuje postupak najpre protiv Aleksandra Vučića i Aleksandra Martinovića, predsednika Odbora za pravosuđe Skupštine Srbije “koji javno podstrekavaju da se ugrozi teritorijalna celovitost Srbije i vode perfidan kognitivan rat protiv srpskog naroda zamenom teza da se brane Srbi, a da se ne brani teritorijalna celovitost Srbije i da se brani Republika Srpska umesto da se brani Srbija i njena teritorijalna celovitost”.

 

Takođe, Mitrović zahteva od Javnog tužioca i da preduzme odgovarajuće radnje kako bi utvrdili “osnovanost sumnje da se radi o određenim krivičnim delima iz odredaba Krivičnog zakonika Srbije i posebno podstrekavanje na povredu teritorijalne celovitosti Srbije koju A. Vučić priprema već duže vreme”.

Kao način izvršenja dela, navodi se i da je “Brnabić Ana i Vlada Srbije pri podeli 5,8 milijardi evra –  nesumnjivo prekršila član 3 Zakona o kontroli državne pomoći (nedozvoljena državna pomoć), umesto da je  naknadila štetu  (zbog Vanrednog stanja), kako je to predviđeno:  tačkom 2 stav 1 člana 4 Zakona o kontroli državne pomoći”, te da je “Vučić Aleksandar kao dvostruki Predsednik (Srbije i SNS) ponašajući se kao apsolutista iskoristio 5,8 milijardi evra za IZBORNO POTKUPLJIVANJE «privrednih sistema sa najviše radnika u Srbiji», kako bi ih primorali da na izborima 21.juna 2020. g glasaju za Srpsku naprednu Stranku, kako bi Vi, u skladu sa čl. 203 Ustava Srbije, mogli (sa tako nezakonito obezbeđenom apsolutnom većinom u Skupštini Srbije) da promene Ustav Srbije”.

On navodi i da na medijima ne sme ni reč da se prozbori o tome, da “Vučićevi urednici odbijaju da nas pozovu na TV”, i kao primer navodi da je jedan od njih odbio da primi u ruke krivičnu prijavu o falsifikovanim izborima, “na koju Republičko javno tužilaštvo još ništa nije odgovorilo, niti je išta preduzelo, a već sada se vide rezultati i namera da se ugrozi teritorijalna celovitost Srbije.”

Iz rečenog se zaključuje da postoji “osnovana sumnja da su počinili ceo niz krivičnih dela iz «Glave 15 Krivičnog zakonika Srbije — Krivična dela protiv izbornih prava» i posebno iz čl. 156 KZ RS (Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem: Ko drugome nudi, daje, obeća nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga ….)”.

Navodi se da su ova dejstva i planirane izmene Ustava Srbije “uz sprovođenje referenduma da bi izmenili i preambulu Ustava Srbije i povredu teritorijalne celovitosti Srbije, organizovani uz sadejstvo Jorgovanke Tabaković koja kao guverner Narodne banke Srbije nije izdala pisani nalog bankama u Srbiji da povrate nezakonito obračunate troškove obrade kredita, čime postoje osnovi sumnje da je kao deo organizovane grupe na vlasti počinila krivično delo iz čl. 359 Krivičnog zakonika Srbije ( Zloupotreba službenog položaja (1) Službeno  lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog,) …”

Takođe se navodi da je Tabaković nečinjenjem izazvala “da se sudski sistem zatrpa desetinama hiljama sporova male vrednosti zbog čega su IZAZVALI VEŠTAČKU POTREBU promene Ustava Srbije o PROMENI SISTEMA sudske VLASTI što traži, prema čl. 203. Ustava Srbije raspisivanje referenduma o izmenama Ustava Srbije čiji tekst je već usaglašen u Venecijanskoj komisiji, a da niko nije upoznat sa tim tekstom kao da smo trećerazredna kolonija, kao što su ovo krivično delo činili i Aleksandar Vučić i Ana Brnabić podelom 5,8 milijardi evra za izborno potkupljivanje”. 


 
Ističe se da se Prema zasedanju Skupštine Srbije od 22. juna 2021. godine vidi se da su sva dejstva “usmerena na nekakvo kompromisno rešenje na uštrb teritorijalne celovitosti Srbije i na činjenje krivičnog dela koje je predviđeno članom 307 Krivičnog zakonika Srbije (Ugrožavanje teritorijalne celine Srbije: Ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da odcepi neki deo teritorije Srbije ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi – kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina)”. 

Krivična prijava se završava nadom da će Republički javni tužilac savesno postupati i pokrenuti krivične postupke protiv navedenih lica u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Srbije.

Mitrović je uputio i otvoreno pismo Vučiću, Brnabićki i Ivici Dačiću, koje predstavlja dopunu i objašnjenje krivične prijave, a koje prenosimo u celini.

“PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Aleksandru Vučiću,

PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Ani Brnabić

PREDSEDNIKU SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Ivici Dačiću

Opis.:
Kako Vučić pretvara Srbiju u NEDIĆEVU SRBIJU i u Jasenovac (za pomor Srba)
i kako perfidno protiv Srba vodi Kognitivni rat zamenom sistema vrednosti
nametanjem vrednosti koje su suprotne preambuli Ustava Srbije, zakonima Srbije
 

Gospodine Vučiću,

Predstavnik Hrvatske u Savetu bezbednosti UN je, govorio gluposti o nepoštovanju tzv Haškog tribunala od strane Srbije, ali ste Srbiju i Srbe ponizili Vi prihvatajući taj sholastički i jezuitski nivo razgovora o «crnom đavolu» umesto da ste jasno i glasno:

    saopštili i njemu i Hrvatskoj i Savetu bezbednosti i Ujedinjenim nacijama:
        da su Hrvati i ustaška NDH u Jasenovcu i drugim nacističko-ustaškim logorima u NDH
            pobili preko
                 750 000 pravoslavnik Srba
                   75 000 srpske dece,
            pokrstili desetine hiljada srpske pravoslavne dece ostvarujući hrvatsku rasističku strategiju:
                trećinu Srba pobiti,
                trećinu Srba proterati
                trećinu Srba pokrstiti, ali da Srbija i pored toga podiže spomenik austrijskoj državljanki Budisavljević, samo što je srpsku decu vadila iz dečijeg logora ………………….. i drugih logora i time ih spašavala od sigurne smrti iako ih je odvodila u ustaške porodice na pokatoličavanje,  
        da je savremena Brozova ustaška tvorevina Hrvatska ostvarila jednonacionalnu rasistički čistu hrvatsku državu time što je zločinačkim metodama proterala 650 000 pravoslavnih Srba, čija je imovina nezakonito prisvojena od čega:
            su u operaciji Bljesak u četiri dana proterali preko  250 000 Srba
            u operaciji Oluja u svega nekoliko dana proterali preko 100 000 Srba,
    da je, povratkom na Kosovo i Metohiju terorističke organizacije OVK i okupatorske armije NATO, 1999. godine sa teritorije Kosova i Metohije u centralnu Srbiju proterano preko 250 000 pravoslavnih Srba,
    da je sa teritorije izmišljene nacije takozvanih Bošnjaka odnosno Brozove nacije «muslimana», a ustvarnosti Srba koji su u vreme turske okupacije bili prinuđeni da prime islam proterano na prostore Republike Srpske ogroman broj Srba a u Zapadne delove Srbije proterano oko 100 000 pravoslavnih Srba,

Ponizno ćuteći ne samo pred NATO okupatorom već  i pred ovim anonimusom koji je predstavljao Hrvatsku i ćuteći pred samom Hrvatskom u Savetu Bezbednosti UN, Vi ste oponašali Milana Nedića, predsednika marionetske vlade u okupiranoj od nacističke Nemačke centralnoj Srbiji – te ste takvim delovanjem pretvorili Srbiju u NEDIĆEVSKU SRBIJU, mada moram podsetiti i na navode da je Milan Nedić «1. septembra 1941. rekao da je cilj njegove vlade da „sačuva srž srpskog naroda”», što ne menja opštu ocenu da je i Milan Nedić «služio interesima okupatora».

 

Vi ste tako, oponašajući generala Nedića pretvorili Srbiju ne samo u NEDIĆEVU SRBIJU (koja je primala prognane Srbe iz ustaške Hrvatske već i prognane Srbe sa Kosova i Metohije) nego ste pretvorili Srbiju u:

A.  veliki koncentracioni logor Jasenovac u kome vršite masovni pomor Srba jer ogroman broj Srba fizički ne može da preživi od svojih penzija (ni samostalno a kamo li da izdržava i one nezaposlene članove porodice, što je u Srbiji masovna pojava) jer ste uništili Penzioni fond (i sada rasprodajete u bescenje imovinu penzijskog fonda Srbije o čemu zastrašeno Republičko tužilaštvo ponizno ćuti), zbog čega:

    preko 250 000 Srba i stanovnika Srbije prima penziju manju od 16 000 dinara što je manje od 135 evra,
    preko 500 000 Srba  stanovnika Srbije prima penziju manju od  25 000 dinara što je manje od 214 evra,

B. policijsku državu sa svojim poslušnicima i ogromnim policijskim aparatom različitih policija i ogromnim aparatom doušnika koji razara svaki, pa i najmanji, i najnaivniji pokušaj političkog delovanja, uključujući i vaše udbašice koje terorišu srpski narod izigravajući prozapadne sluge u takozvanim nevladinim organizacijama građanskog/Soroševskog sistema,

V. ogromnu bolnicu jer ponizno, patološki kao najtipičniji model «bicikliste» ćutite pred Ujedinjenim nacijama, u Savetu bezbednosti i pred celim svetom da je NATO vodio protiv Srpskog naroda 1999. godine «hemijski» i «nuklearni» rat i ignorišete vapaje profesora Dr Danice Grujičić, načelnice Centra za neuroonkologiju Neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije, da se u vezi toga obratite:

     Ujedinjenim nacijama za finasijsku pomoć a
     nadležnim pravnim institucijama za naknadu štete, i lično ste sprečili rad formiranog Vladinog tela za procenu obima štete,

G. zemlju bez realne mogućnosti za lečenje jer, služeći NATO okupatoru, terorišete srpski narod zastrašivanjem od «gripa tipa CoVid 19», koji je osmišljen da bi SAD vratile proizvodnju iz Kine gde su je od 1970. te godine prebacili da bi sprečili razvoj komunizma u tom delu sveta, a mnoge poliklinike čak i u Beogradu nemaju specijaliste za osnovne grane a za svako obraćanje specijalističkim centrima pacijent mora obijati pragove izabranog lekara koji su postali obični «skretničari» koje ništa ne interesuje,

D.  novu Rumuniju, te otvoreno, ali lukavo, pripremate

     arabizaciju Srbije za šta ste otvoreno primili 7,5 miliona evra od Evropske unije za obrazovanje Arapa –  na prostoru Srbije, u cilju promene (ne samo svesti metodama «metanoje», o kojima ste govorili, iako je to odbacivanje radi uzdizanja, što Vi ne znate te je metodologja pripremljena u specijalnim službama Zapada jer je istovetan model objavljen u moskovskom časopisu «Vedomosti») genetskog sastava srpskog naroda, što u Srbiji nije radi čak ni Nedić pa ni nemački nacisti!
     romeizaciju Srbije kako je stvorena i Rumunija od pretežno srpskih feuda i srpskog naroda koji je na tom prostoru sve do kraja XVIII veka koristio staroslovensku/srpsku «Kormčuju knjigu/Zakonopravilo» Svetog Save,

Prestanete da se ponašate kao tip «biciklista» koji ponizno saginje glavu pred okupatorom, pa i pred hrvatskim i albanskim anonimusima, dok sa druge strane gazite ne samo one koji su ispod Vas, već ste uništili sve organe u Srbiji i permanentno prevazilazite punomoćja koja imate po članu 112 Ustava Srbije pa ste lažirali sve izbore koji su obavljeni u poslednjih pet godina uključujući izbor Patrijarha Srpske pravoslavne crkve i uništili i zastrašili sve političke subjekte u Srbiji i uništili preko Gašija, Stefanovića, Dačija, Vulina sve političke inicijative u Srbiji.

 

Zbog svega navedenog predlažem Vam da se hitno obratite Ujedinjenim nacijama i svetskoj javnosti da:

    finansijski pomognu Srbiju sa 5 milijardi evra godišnje (umesto što ste Vi prezadužili Srbiju za 30 milijardi evra od 2012. godine na Zapadu) jer je Srbija unikalna zemlja u svetu koja je primila oko 1 000 000 (milion) prognanih pravoslavnih Srba posle raspada Jugoslavije i:
        niko o tome ne govori da bi Brozovi janjičari ostvaririli Rimski ideal «jednonacionalnih država» u okruženju Srbije dok jedino u Srbiji, slava Bogu nisu svi stanovnici Srbije – Srbijanci ili Srbi, jer smo mi izvorište «kulture» i «civilizacije roda» od epohe Lepenskog Vira, gde se poštu različiti (na)rodi, te Vi više
        ne smete ćutati o tome da je na prostoru Jugovlavije vođen «Napuljski, fiktivni rat» za otpis Brozovih kredita i dobijanja novih u toku kojeg je od 1991. godine srpski narod založnik te koncepcije i u okviru te koncepcije je sistemski demonizovan da bi se Nemačka oslobodila obaveze naknade reparacija za genocid nad srpskim narodom u Prvom i Drugom svetskom ratu,
        niko ne traži povratak tih prognanih Srba na njihova hiljadugodišnja ognjišta, pa ste Vi lično i Srpska Napredna Stranka obmanuli stotinak udruženja prognanih Srba iz Hrvatske da ćete ih zastupati u Skupštini Srbije da im se omogući povratak na hiljadugodišnja ognjišta,  
    tražiti od Ujedinjenih nacija i od svake odvojeno Zapadne zemlje za svakog Srbina koji emigrira u neku od Zapadnih zemalja novčanu naknadu:  
        500 000 evra za svakog stanovnika Srbije sa fakultetom, koji se iz Srbije naselio na Zapadu od 1991. godine,
        300 000 evra za svakog stanovnika Srbije sa srednjom školom, koji se iz Srbije naselio na Zapadu od 1991. godine,
        150 000 evra za svakog stanovnika Srbije sa osnovnim obrazovanjem, koji se iz Srbije naselio na Zapadu od 1991. godine,

Ali Vi ste podanički uzeli od Evropske zajednice 7,5 miliona evra za izmenu genetskog sastava stanovništva Srbije i arabizaciju Srba umesto da ste ceo svet digli na noge da pomognu školovanje 1 000 000 (milion) prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine i Brozove Hrvatske, sa okuparanog Kosova i Metohije i vehabijskog dela Bosne i Hercegovine.

Ja shvatam da Vam Zapad ne samo omogućava da budete apsolutista već i Vas i podstiče da ignorišete Vaša ograničena ovlašćenja, koja imete po Ustavu Srbije kako biste potpisali predaju Kosova i Metohije i odcepljenje od Srbije.

 

U tom smislu su i sve investicije koje Vam daju kao cena za prodaju Kosova i Metohije.

 

Za ovaj «režim lividatora» su do juče radili najveći kriminalci, koje sada Vi hapsite jer su se okrenuli i protiv Vas, koji se samo bavi zastrašivanjem neistomišljenika i Nedićevskom služenju NATO okupatorima u opštem prihvatnom logoru Jasenovac u šta ste pretvorili Srbiju.

 

Ja pokušavam da se bavim kreativnim, naučnim radom te Vam dostavljam naučni članak na osnovu kojega ćete moći da tražite od Ujedinjenih nacija da se priznaju ništavnim sve separatne sporazume Zapadnih saveznika i Broza Tita sa Vermahtom, po kojima su, velika je verovatnoća, već 1943. godine obećali Kosovo i Methoji – Albaniji, jer je stav Nirnberškog tribunala da su takvi dogovori ništavi.

To što ste Vi izgovorili juče u Skupštini Srbije se može tačno i precizno odrediti kao «Kognitivni rat» koji očigledno vodite protiv srpskog naroda jer ste juče u Skupštini Srbiji predložili promenu sistema vrednosti i predložili da  «branite narod» odnosno  «srpski narod» umesto da branite teritorijalnu celovitost Srbije. Vaš glasnogovornik iz Vaše SNS Martinović je čak predložio da  «osudimo izlazak naroda 27. marta 1941. godine, čime je odbačen Sprazum sa nacističkom Nemačkom i Hitlerom» i predložio  «da branimo Republiku Srpsku» umesto da branimo teritorijalnu celovitost Srbije. I Vi i Martinović zaboravljate da najpovoljnije kombinacije nikada u politici nisu bile dobitne jer su prevarantske i nemoralne.

 

IVica Dači je juče zajedno sa Vama likovao jer je jedinom (ciframa 1), «ko bajagi» opozicionom poslaniku (izniklom iz šinjela novog «biciliste» a nekadašnjeg vartepoliste Šapića) dao 5 minuta i 30 sekundi vremena da ponizno kao pudlica izgovori da je ta  podržka jednopartijske Skupštine bezvredna u čemu je u pravu.

 

Time ste i Vi i IVica Dači ponizili srpski narod ali i bili poniženi od strane albanskih poslanika, čemu se ne radujem. Ali Vi ste i u tom delu vodili «Kognitivni rat» protiv srpskog naroda jer ste sve srpske žrtve u permanentnom teroru koji Albanija vodi protiv Srba od 1841. odnosno 1944. godine na Kosovu i Metohiju sveli na samo jednu pobijenu srpsku porodicu, pa da je i metafora to je ponizno i neprihvatljivo smanjenje srpskih žrtava i prognanih Srba. Permanentni teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i progon Srba sa Kosova i Metohije Vi ste u Skupštini Srbije nazvali «hrljenjem za boljim životom» u centralnoj Srbiji, iako mladi iz centralne Srbije ne beže za boljim životom već se spašavaju iz «sabirnog logora Jasenovac» u koji ste vašom samovoljom, apsolutizmom pretvorili Srbiju, gde se svakodnevno u porodicama ljudi ubijaju a Vi ne reagujete.

Vi i posebno Dačić ste likovali 22. juna 2021. godine, zbog ovacija u skoro jednoumnoj i jednokoalicionoj Skupštini Srbije Vašoj ideji o kompromisnom rešenju na štetu teritorijalne celovitosti Srbije, iako ni vi, ali, nažalost, ni Republički javni tužilac ne razumete da je to dokaz:

    da je Vlada Srbije pri podeli 5,8 milijardi evra –  nesumnjivo prekršila član 3 Zakona o kontroli državne pomoći (nedozvoljena državna pomoć) i umesto da je  naknadila štetu  (zbog Vanrednog stanja), kako je to predviđeno:  tačkom 2 stav 1 člana 4 Zakona o kontroli državne pomoći,
    da ste kao dvostruki Predsednik (Srbije i SNS) ponašajući se kao apsolutista iskoristio 5,8 milijardi evra za IZBORNO POTKUPLJIVANJE «privrednih sistema sa najviše radnika u Srbiji», kako bi ih primorali da na izborima 21.juna 2020. g glasaju za Srpsku naprednu Stranku, kako bi Vi, u skladu sa čl. 203 Ustava Srbije, mogli (sa tako nezakonito obezbeđenom apsolutnom većinom u Skupštini Srbije) da promenite Ustav Srbije, ali  niko o tome u Srbiji ne sme da objavi ni reči u novinama niti da iznese u televizijskim emisijama pa Vučićevi urednici odbijaju da nas pozovu na tv pa je jedan od njih odbio da primi u ruke krivičnu prijavu o falsifikovanim izborima, na koju Republičko javno tužilaštvo još ništa nije odgovorilo, niti je išta preduzelo, a već sada se vide rezultati i namera da se ugrozi teritorijalna celovitost Srbije.

 

To što Vas je Martinović 21. juna 2021. godine u Skupštini Srbije «ovlastio» da kao predsednik Srbije – branite Republiku Srpsku (kao da na teritoriji ostalog dela Bosne i Hercegovine ne žive Srbi islamske veroispovesti, što je Vatikansko lukavstvo opisano Gajem Julijem Cezarom u «Zapisima o Galskom ratu» za potiskivanje sloVena) a ne  teritorijalnu celovitost Srbije ne menja Ustav Srbije niti menja član 112 Ustava Srbije, u okviru kojega se morate kretati, i posebno, ne menja član 307 Krivičnog zakonika Srbije (Ugrožavanje teritorijalne celine Srbije: Ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da odcepi neki deo teritorije Srbije ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi – kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina).

 

U prilogu Vam dostavljam rezime naučnog rada «Odstupanje grupe armija «E» nemačkog Vermahta iz Grčke u Nemačku i  Austriju u okviru operacije „Renkin“ na Balkanu i događaji vezani sa time, koji su imali značaj na tok i okončanje Drugog svetskog rata i mirno, posleratno ustrojstvo na Balkanu» u kome sam sa koautorom iz Rusije izneo fakte da su Britanija, SAD, i partizani Broza (posle Staljingradske bitke, Kurske bitke i kapitulacije Italije) postigli separatni sporazum sa nemačkim Vermahtom da partizani Broza omoguće bezbedan prolazak armija Vermahta iz Grčke preko Balkana, a da Vermaht zauzvrat partizanima da svoje oružije kako bi sprečili prodor Crvene armije u Grčku i na Jadran, u okviru čega su i obećali da Kosovo i Metohiju pripoje Albaniji (da albanski partizani ne bi napadali ove armije u povlačenju), zbog čega su zabranili povratak Srba na Kosovo i Metohiju – ali Vi 22. juna 2021. godine niste govorili koliko je bilo Srba kojima su boljševičke vlasti Broza zabranili povratak na Kosovo i Metohiju. Ovaj rad sam izložio preko ZOOM sistema na naučnoj konferenciji Ruske akademije nauka 21. juna 2021. godine.  

Rad Vam dostavljam da biste mogli da podsetite i Britaniju i SAD pa i Savet bezbednosti UN da, prema odlukama Nirnberškog tribunala ni jedan dogovor sa nacistima i Nemačkim Vermahtom koji je postignut do 8. maja 1945. godine nema apsolutno nikakvu pravnu ili faktičku snagu i ne može nikoga da obavezuje, pa ni obećanje da predaju Kosovo i Metohiju – Albaniji.

Vi sistemski (a Dači nešto suptilnije) iznosite i dalje sve ono što je na štetu srpskog naroda pa ste i juče potencirali mali broj Srba na Kosovu i Metohiji umesto da ste govorili o permanentnom teroru Albanaca nad Srbima i progonu Srba sa Kosova i Metohije, ne samo od 1941. godine, nego i od 1944. godine – što je jedino «realno stanje na terenu», sa čime su Brozovci manipulisali kao i sa pojmom kolaboracije.

Savet za statusna pitanje dijaspore Srbije, čiji sam predsednik od 2011. godine je tražio od Nikolića, Dačija i Vas – da pre pristupanju Briselskim sporazumima tražite povratak 250 000 Srba koji su prognani sa Kosova i Metohije posle početka NATO okupacije.

 

Ali vaš Triumvirat se oglušio o ove zahteve srpske dijaspore. Umesto toga vaš trijumvirat:

    potpisao je Briselske sporazume i formirao granice između Kosova/Metohije i centralne Srbije, a da ni tada ni juče niste ni reč progovorili o prognanim Srbima niti ste ikada tražili od Saveta bezbednosti njihov povratak na Kosovo i Metohiju, čime ste podržali Brozov (Vatikanski/Rimski) koncept jednonacionalnih država za sve osim za obespravljeni u svakom pogledu – srpski narod, svuda pa i u Srbiji,
    zabranio je sazivanje bilo kog organa predviđenog još uvek važećim «Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu» čime krišite aktivna biračka prava dijaspore koju zlonamerno ne konsultujete te ste i time obezbedili «skupštinsko jednopartijsko jednoumlje», kojim ste očigledno namereni da narušite teritorijalnu celovitost Srbije.

I ovog puta predlažem da obavestite Savet bezbednosti UN o prognanim Srbima i da se založite za prognane Srbe da se vrate na hiljadugodišnja ognjišta i da time prestanete da Srbiju u XXI veku pretvarate u NEDIĆEVU SRBIJU služeći interesima okupatora i radeći protiv Srbije i teritorijalne celovitosti Srbije jer i ovako primenjujet pomor Srba kao da su u Jasenovačkom logoru.

Pozivam Vas da utičete da Skupština Srbije ne raspisuje narodni referendum o promenama Ustava Srbije dok se ne izabere nova, višepartijska i višedomna Skupština Srbije i dok se ne stvore uslovi za takve slobodne i ravnopravne izbore, jer je i jučerašnje zasedanje od 21. juna 2021. godine pokazalo da ste namereni da jednoumljem radite protiv teritorijalne celovitosti Srbije.”

Advokat i profesor prava dr Božidar Mitrović

Izvor: Pravda, N.B.