To je bila izuzetno uspešna prevara: Kartel centralnih banaka ima globalni monopol nad našim životima

       

Naši korumpirani preci su predali naše nacionalne kreditne kartice ljudima koji žele da nas porobe i unište naš način života.

Kabalistički (satanistički, masonski)  centralni bankari stvaraju sredstvo razmene (novac, kredit) u obliku duga prema sebi, nešto što naše vlade lako mogu uraditi bez duga i kamate.

Komunizam je proširenje kabalističke kontrole nad vladinim kreditom do satanske kontrole svakog aspekta naših života – moći, imovine, misli, ponašanja, kretanja i izražavanja. Oni su koristili ovaj neograničeni izvor našeg novca da kupe naše korporacije, političare, lekare, masovne medije, policajce, nastavnike, itd. kako bi ukrali naše nasledstvo i nasledstvo naše dece.

Otvorite Telegram da bez cenzure primate izbor naših najboljih vesti

„Država“ je paravan za masonsko-jevrejske centralne bankare koji poseduju njen „dug“.

1938. godine, Iluminatski insajder Haim Rakovski, je rekao svom isledniku iz NKVD-a, da su bankari stvorili komunističku državu kao „mašinu totalne moći“ bez presedana u istoriji.

U prošlosti, zbog mnogih faktora, „uvek je postojao prostor za individualnu slobodu. Razumete li, da oni koji već delimično vladaju nad narodima i svetskim vladama pretenduju na apsolutnu dominaciju? Razumite da je to jedino što još nisu postigli… „Cilj slobodnog zidarstva je trijumf komunizma.“

„Bankari teže totalitarnoj moći“ (2013.) – autor Henri Makov, doktor filozofije

Većina ljudi smatra da je komunizam ideologija posvećena zaštiti radnika i siromašnih. To je bila izuzetno uspešna prevara koja je manipulisala milionima.

Iza ove obmane, „komunizam“ je bio posvećen koncentraciji svog bogatstva i moći u rukama kartela centralnih banaka (Rotšilda i njihovih saveznika), prikrivajući to kao državnu moć.

Kartel centralnih banaka je ultimativni monopol. Ima gotovo globalni monopol nad kreditima vlada. Njegov cilj je prevesti to u monopol nad svim resursima – političkim, kulturnim, ekonomskim i duhovnim. Jedna svetska vlada = monopol Rotšilda = komunizam.

Bilo koja ideologija koja dalje koncentriše bogatstvo i moć u rukama „Države“ je komunizam pod drugim imenom. Ove ideologije – socijalizam, liberalizam, fašizam, neo-konzervativizam, cionizam i feminizam – su paravani za „komunizam“ i organizovane su i finansirane od strane kartela centralnih banaka.

Trenutni događaji su osmišljeni od strane centralnih banaka da povećaju moć vlade.

(Henri Makov)

Preveo i priredio: Webtribune.rs

Pratite tokom 24 sata bez cenzure naše najbolje vesti samo na Vkontakte 
Otvorite novu mrežu Truth Social bez cenzure