Tag Archives: rizik

Dame obratite pažnju: Samo 2 porcije nedeljno će vas zaštititi od raka dojke!

Sаmо dvе pоrciје mаsnе ribе nеdеlјnо ćе vаs zаštititi оd rаkа dојkе. Nајnоviја istrаživаnjа su pоkаzаlа dа kоnzumirаnjеm lоsоsa dvа putа nеdеlјnо mоžеtе smаnjiti rizik оd pојаvе rаkа dојkе. Kinеska studiја оbјаvlјеnа u British Меdicаl Јоurnаl pоkаzаlа је dа 2 pоrciје mаsnе ribе, kао štо je lоsоs, mоžе dа smаnji rizik …

Opširnije »

Otkriće naučnika: Program ishrane na osnovu genetskog profila

U vama čuče osobine i bolesti predaka i samo čekaju da se gen nosilac aktivira. Senzacionalno otkriće naučnika je da glavni okidač može biti upravo – hrana! Imam krvnu grupu B. Nastalu oko 10 000 pre nove ere zahvaljujući nomadskim precima, koji su lutali u potrazi za hranom. Visoke jagodice …

Opširnije »