NAUČNIK SA HARVARDA: Srbi su arijevci, potiču od Noinog sina!

vljdfh98475

Biohemičar sa Harvarda analizom gena utvrdio da su Srbi najstariji narod , da potiču od Noinog sina i da je Balkan pradomovina svih Slovena , pa i onih koji su otišli ​​u Indiju pa su ih nazvali arijevci..

Američki naučnik ruskog porekla Anatolij Kljosov , gostujući profesor na Harvardu , objavio je niz knjiga u kojima tvrdi da je Balkan bio pradomovina svih Slavena , pa i Rusa .

Naime , on je analizom gena R1A1 koji je najčešći u dinaridskom području Balkana i kolokvijalno se naziva “ ilirski “ , zaključio da su od Srba potekli svi današnji Sloveni , ali i većina naroda Evrope .

Ti “ geni kameni “ stari su 12.000 godina , dok su drugi stari 4-7 hiljada godina i svi indoeuropski narodi u Evropi imaju preko 40 posto tog gena , kako tvrdi 67 – godišnji Kljosov .

„Svi Sloveni su došli sa Balkana i potomci su Noinog sina!“

Prema njegovoj studiji , preko 60 posto tog gena imaju južni Sloveni u Srbiji , BiH , Hrvatskoj i Crnoj Gori , ali se ista koncentracija nalazi i na severu Evrope – u Danskoj , na severu Nemačke , na jugu Skandinavije iu Velikoj Britaniji .

Biohemičar Anatolij Kljosov u svom naučnom radu tvrdi da su se potomci Noinog sina naselili isprva u donjem toku Dunava – na prostoru današnje Srbije – da bi zatim išli prema severu .

U ruskim školama se zaista učilo kako su oni došli “ sa one strane Karpata “ .

Kljosov je na osnovu mutacija genetske haplo grupe karakteristične za Slavene zaključio da su svi Sloveni došli s Balkana , ali da su je i indijska kasta arijevaca nastala dolaskom Slovena sa područja Srbije u Indiju , pre oko 3.850 godina .

Zaključak studije ovog američkog naučnika ruskog porekla o Srbima kao “ najstarijem narodu “ zdušno su podržali mediji u Srbiji , iako geografski prikaz rasprostranjenosti ‘ dinaridskog gena ‘ u Evropi pokazuje da se najgušća koncentracija ovog gena nalazi na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine .

Profesor Kljosov tvrdi da su indoevropske jezike ( u koje pripadaju svi jezici Evrope osim mađarskog i finskog ) Praslaveni doneli u Indiju , Iran i Avganistan.

vcnjkfdh938245

Ti Praslaveni dinarskih gena , koji su na Balkanu živeli još pre 12.000 godina , prema studijama Kljosova , nakon dvestotinak generacija dolaze na ravnicu istočne Evrope i tamo se pre 4.500 godina pojavljuje genetički predak današnjih Rusa i Ukrajinaca .

Petsto godina kasnije dolaze do južnog Urala , a nakon 400 godina pojavljuju se u Indiji , u kojoj danas živi oko 100 miliona ljudi s tim genom .

Kljosovljeva teorija , zasnovana na njegovim analizama DNK , postavlja “ na glavu “ dosadašnja verovanja o smeru migracija naroda indoeuropskog kulturnog kruga , te izaziva podvojene reakcije na svim stranama .

Kljosov je 1990. godine preselio u SAD , gde je već radio kao gostujući profesor , au bivšem Sovjetskom Savezu bio je poznat kao vođa naučnog tima koji je organizovao prvu internetsku mrežu na tom području ranih 80 – ih godina .