Leonid Savin: Dosadašnji sistem je pao, ovo je prelazak na istinski mnogopolarni svet

Verovatno zvuči banalno kada kažemo da se sada događaju velike i ozbiljne promene u svetskoj politici. To je očigledno. Međutim, kakve su to promene? Ka čemu vode? Šta nas očekuje u bliskoj budućnosti?

Trenutno stanje možemo nazvati stanjem rastuće mnogopolarnosti. Proces rasta se razume kao proces nastanka novih svojstava unutar određenog sistema, a ta svojstva ne postoje niti u pojedinačnim sastavnim elementima sistema, niti u njihovom zbiru. Ova svojstva nastaju kada se u sistemu pojave posebne veze koje utiču na čitav sistem.

Tako, veze Rusije i Kine, Rusije i Irana, Kine i Irana, Indije i Rusije, Indije i Irana, Rusije i Venecuele, Venecuele i Irana, kao i drugih država, u manjoj ili većoj meri su dovele do pojave novih svojstava na višim nivoima sistema.

Prelazakna plaćanje u nacionalnim valutama i otkazivanje dolara kao sredstva plaćanja u međusobnim odnosima mnogih zemalja, odluka rukovodstva Rusije da prodaje energetske resurse za rublje, početak pregovora o stvaranju alternativnog međunarodnog bankarskog finansijskog sistema, ulazak Irana u Šangajsku organizaciju za saradnju i Evroazijsku ekonomsku uniju u bliskoj budućnosti, sve su to vidljivi elementi sadašnjih rastućih i naglih promena u svetskom političkom sistemu.

Specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini, koja je bila neizbežna, zasigurno je samo ubrzala i učvrstila ove procese. U tom pogledu, rusko delovanje je poslužilo kao geopolitički katalizator, koji je istakao neslaganja između kolektivnog zapada i ostatka sveta. Počeo je da propada monopol Vašingtona na političku diktaturu prikrivenu demokratskom retorikom, ljudskim pravima i ekonomskim programima, a sa ciljem potčinjavanja slabijih i neiskusnijih zemalja.

Nedavno, na sastanku sa rukovodstvom ruskog parlamenta i šefovima poslaničkih grupa, predsednik Vladimir Putin je, u vezi sa zemljama kolektivnog zapada, rekao da bi „morali da shvate da su već izgubili, od početka naše specijalne vojne operacije, jer njen početak znači i početak kardinalnog sloma svetskog poretka na američki način… to je početak prelaska sa liberalno-globalističkog američkog egocentrizma na istinski mnogopolarni svet – koji se ne temelji na sebičnim pravilima koja ne znače ništa, koja niko nije izmislio za sebe, iza kojih nema ništa osim težnje za hegemonijom, ne na licemernim dvostrukim standardima, već na međunarodnom pravu, na istinskom suverenitetu naroda i civilizacija, na njihovoj volji da žive svoju istorijsku sudbinu, svoje vrednosti i tradicije i grade saradnju zasnovanu na demokratiji, pravdi i ravnopravnosti. I potrebno je razumeti da je ovaj proces nezaustavljiv“.

Da su Sjedinjene Države mogle da vode ovaj proces, to bi i pokušale. Ali, one još uvek pokušavaju da zaustave stvaranje nezavisnih polova moći u različitim regionima. Zbog toga je pokrenut i okvirni sporazum „Bild bek betr“ za države Latinske Amerike, kako bi se region zadržao u zoni uticaja Sjedinjenih Država. Stvoren je savez AUKUS i ustanovljen četvorosmerni dijalog o bezbednosti QUAD, za obuzdavanje kineske inicijative „Pojas i put“.

Pokrenuti su Avramovski sporazumi na Bliskom istoku da bi se kontrolisale arapske zemlje.

Nameće se pitanje – kako će se dalje razvijati Evroazijski ekonomski savez, odnosi ovog formata saradnje sa drugim zemljama, uključujući Srbiju, koja ima zonu slobodne trgovine sa članovima EAES. Kako će se nastaviti strategija evroazijske integracije u širem smislu, na kontinentu? Suverenitet i nezavisnost zemalja su osnovni preduslov za Evroazijski ekonomski savez. I tek je tada i tako je moguće razvijati ekonomsku nadgradnju, koja u stvari jeste Evroazijski ekonomski savez.

A, za suverenitet je bezuslovno potreban odgovarajući sistem bezbednosti. Kada se uzmu u obzir garanti bezbednosti država, očigledno je da Severnoatlantska alijansa to ne može biti, jer je tokom svog postojanja bila instrument agresije.

Rusija je pokazala da je pouzdana u odbrani svojih saveznika – Belorusije, Donjecke narodne republike i Luganske narodne republike. Nazire se i reforma Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti.

Ako se ima u vidu da većina država sveta nije podržala stav kolektivnog zapada prema Rusiji, ispostavlja se i da je kolektivni zapad sada u ranjivijem položaju, što pokazuje pad ekonomije i rastuća inflacija u zemljama EU, u Sjedinjenim Državama i Kanadi.

Neophodno je jasno razumeti da je raskid sa Zapadom, koji se sada dešava, pre svega, novi okvir mogućnosti i za Rusiju i za druge zemlje. Mali privremeni gubici biće nadoknađeni u strateškoj perspektivi novim, pravednijim pravilima. Što se tiče ekonomskih mera, Rusija ima sve potrebne resurse za svoju unutrašnju obezbeđenost – materijalne, tehničke, naučne, radne i intelektualne.

Biće potrebno nekoliko godina da se premosti jaz u nekim oblastima, ali nakon toga Rusija će moći da dostigne svetski nivo u civilnoj proizvodnji aviona, proizvodnji računara i drugim oblastima u kojima je Rusija zavisila od Zapada nakon raspada Sovjetskog Saveza. Smanjenje ili potpun prekid ove zavisnosti pozitivna je strana ovog sukoba. I, ne samo za Rusiju već i za sve države i narode koji su pretrpeli globalizaciju vašingtonskog konsenzusa i skloni su pravednijem svetskom poretku.

Osnov međunarodnih odnosa je važan pravac revizije, jer se međunarodni odnosi zasnivaju na Vestfalskom sistemu, koji je stvorio Zapad. Neophodno je razviti temeljnu „nezapadnjačku teoriju međunarodnih odnosa“, u kojoj će se odgovarajuća pažnja posvetiti raznolikosti tradicionalnih vrednosti, veroispovesti i kultura naroda.

Iako će Zapad nastaviti da vodi hibridni rat protiv Rusije, i mnogih drugih, uključujući svoje partnere i neutralne zemlje, postoji osnova za stav da subverzivne tehnike Zapada neće biti tako delotvorne kao ranije, jer je „nezapad“ do sada prilično dobro proučio ove alate. Operativna koordinacija će pomoći daljem plodotvornom suprotstavljanju daljim manipulacijama i političkom ratu.

Autorski tekst – Leonid Savin, geopolitičar, šef administracije evroazijskog pokreta

Sve ono što ne objavljujemo na drugim mrežama zbog cenzure možete pratiti na našem Vkontakte kanalu

Naš VKontakte kanalhttps://vk.com/id718919389

(novosti.rs)