Agencija za borbu protiv korupcije preporučila smenu Krkobabića

Agencija za borbu protiv korupcije preporučila je smenu Milana Krkobabića sa mesta ministra bez portfelja zaduženog sa javna preduzeća, jer je tokom vršenja funkcije učestvovao u donošenju odluke Vlade kojom je njegov sin Stefan Krkobabić imenovan za v.d. direktora JP Stara planina.

Kako se navodi u Rešenju, ministar o sukobu interesa koji je imao u toj situaciji nije obavestio Agenciju, iako je po zakonu bio dužan da to uradi. Na ovo rešenje Milan Krkobabić ima pravo žalbe.

Kako su otkrili novinari Insajdera, na sednici Vlade Srbije, održanoj 30. maja, Stefan Krkobabić je imenovan za v.d. direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina“. Kao logično se postavilo pitanje mogućeg sukoba interesa, jer je njegov otac Milan Krkobabić ministar u Vladi i to zadužen za koordinaciju rada javnih preduzeća, objavio je „Insajder„.

Nakon što je ova informacija objavljena u medijima, Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv Milana Krkobabića. Kako se navodi u prvostepenom rešenju Agencije, on je, izjašnjavajući o pokrenutom postupku, naveo da je bio prisutan na sednici Vlade na kojoj se odlučivalo o imenovanju njegovog sina, kao i da nije bilo opravdanih razloga za njegovo odsustvo, što su, kako je prethodno naveo, službena putovanja, bolest i slično.

Krkobabić: Zakoni u suprotnosti

Milan Krkobabić je istakao da u njegovom ministarstvu nema predviđenih mesta državnog sekretara, pomoćnika ministra, odnosno zamenika koji bi mogli da ga zamene, pa je bio u obavezi da prisustvuje i odlučuje u navedenoj situaciji.

Kako bi izbegao sankcije ministar se pozvao na suprotnosti u zakonima, pa je tako naveo da su „Zakonom o Agenciji derogirane norme Zakona o Vladi i Poslovnika o radu Vlade“, jer je, kako je rekao, s jedne strane imao obavezu da prisustvuje sednici, a sa druge strane zabranu istih, kako ne bi došlo do povrede Zakona o Agenciji.

Milan Krkobabić je na kraju naveo da je na pomenutoj sednici dnevni red bio obiman, da se glasalo elektronski o obrazloženom predlogu nadležne komisije, po „zakonito sprovedenom postupku“, na koji nije mogao da utiče, te „smatra da nije ugrozio javni interes i moli Agenciju da uvaži njegovo stanovište i oslobodi ga odgovornosti“.

Agencija, međutim, zaključuje da su argumenti Milana Krkobabića argumenti Milana Krkobabića nisu od uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari. Takođe je navela da postupak protiv njega nije pokrenut jer je bio na sednici, već zato što je učestvovao u odlučivanju o imenovanju Stefana Krkobabića na funkciju direktora.

Agencija: Krkobabić javni interes podredio privatnom

Agencija za borbu protiv korupcije je u prvostepenom Rešenju navela je Milan Krkobabić prisustvovao sednici i učestvovao u radu i odlučivanju na istoj, pa tako i u donošenju rešenja o imenovanju svog sina Stefana Krkobabića za v.d. direktora JP Stara planina. Kako je navedno, zaključeno je da je Stefan Krkobabić u odnosu na Milana Krkobabića ima svojstvo povezanog lica.

„Situacija u kojoj je ministar Milan Krkobabić učestvovao u donošenju rešenja na sednici Vlade kojim je njegov sin Stefan Krkobabić imenovan za v.d. direktora JP Stara planina predstavlja sukob interesa u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na koji način je javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za povezano lice, čime je ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije, što je suprotno odredbama Zakona“, navodi se u Rešenju Agencije.

Ta institucija navodi da postupak protiv Milana Krkobabića nije pokrenut zbog toga što je prisustvovao navedenoj sednici, već što je učestvovao u donošenju rešenja o imenovanju svog sina na javnu funkciju.

Agencija takođe demantuje navode ministra da su zakoni o Agenciji za borbi protiv korupcije i Vladi u suprotnosti, na šta se pozvao. Kako podseća u Rešenju, Zakon o Vladi predviđa da član Vlade ne može stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa, kao i da je dužan da se povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa.

U tom dokumentu se podseća da je Milan Krkobabić bio dužan da izbegne sukob interesa, kao i da je bio dužan da o sukobu interesa koji je u konkretnoj situaciji imao pismeno obavesti Agenciju, što on nije učinio.

„Ministar je bio je dužan da se izuzme iz postupka donošenja odluke o imenovanju svog sina Stefana Krkobabića na mesto direktora JP Stara planina. Morao je da obavesti Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa, koju je svakako morao da ima kada je glasao da njegov sin bude direktor JP Stara planina, naročito u situaciji što je kao ministar zadužen da prati rad javnih preduzeća“, navodi se u Rešenju Agencije u kome se ističe da Zakon o Agenciji ne derogira Zakon o Vladi, niti su ta dva zakona u suprotnosti.

(Insajder,N1)