U Srbiji uhvatio banku u nezakonitim radnjama pa tužio: Sud presudio da mu banka vrati MILION DINARA

Klijentu iz Požarevca banka će morati da isplati čak 986.326 dinara, iznos koji mu je uzela na ime godišnje naknade za praćenje pozajmice, odlučio je Privredni apelacioni sud

Da je naplata praćenja ili administriranja kredita, i to u procentualnom iznosu od pozajmljene sume nezakonita, potvrdio je i Privredni apelacioni sud u Beogradu, piše Zaštitnik potrošača.

Apsolutno je nepoznato koji to posao banka obavlja „prateći“ kredit, niti koje objektivne troškove ima u tom „poslu“

Nedavno je doneta prva pravosnažna presuda prema kojoj banka klijentu mora da vrati novac koji mu je uzela po tom osnovu.

Prema presudi, Eurobanka mora da isplati čak 986.326 dinara klijentu iz Požarevca koji je 2007. godine uzeo pozajmicu jer mu je naplaćivala naknadu za praćenje kredita u iznosu od jedan odsto na godišnjem nivou.

Sud je utvrdio da je sledeća ugovorna odredba apsolutno ništavna: „Dužnik je saglasan da banci plaća godišnju naknadu za praćenje kredita u iznosu od 1% obračunatu za odobreni iznos, a ne manje od 80 švajcarskih franaka, plativu po srednjem kursu NBS, i saglasan je da banka zaduži njegov tekući račun za iznos naknade.“

Nepoznat posao

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja bankarskih klijenata „Efektiva“, kaže da, ako u svom ugovoru o kreditu imate neku od navedenih formulacija (praćenje, administriranje ili održavanje kredita), imate mogućnost za povraćaj tako naplaćenog novca jer se radi o nezakonitoj naplati, iz najmanje dva razloga:

– Posao takozvanog praćenja kredita nije usluga koja se pruža klijentu, jer otplata kredita ne zavisi od nekakvog praćenja, niti administriranja.

Apsolutno je nepoznato koji to posao banka obavlja „prateći“ kredit, niti koje objektivne troškove ima u tom „poslu“ – kaže Gavrilović i dodaje da je to upravo ova presuda i potvrdila.

Velika zarada

Kako kaže, udruženje, na čijem čelu već godinama radi, govori da su te i njima slične naknade nezakonite.

– Banka, prema Zakonu o obligacionim odnosima, ne sme da naplaćuje ništa osim kamate kao cenu koštanja kredita. U kamatnoj stopi banka treba da ukalkuliše sve troškove koje ima i kroz kamatnu stopu da naplati te troškove i da zaradi, to nije sporno, ali banke rade to što rade.

Uđete u banku, aplicirate za kredit, oni vam odobre i naplate proviziju, naplate proviziju za praćenje kredita, ako hoćete prevremeno da ga otplatite – oni vam naplate proviziju za to, hoćete reprogram – oni naplate i to… Komentar Eurobanke na pomenutu presudu nismo dobili.

I dalje naplaćuju praćenje kredita

Proučavajući kreditne ponude banaka koje posluju na srpskom tržištu, došli smo do zaključka da su skoro sve ukinule trošak praćenja kredita, iako je to donedavno bilo sastavni deo njihove ponude. Međutim, u kreditnoj ponudi Eurobanke, koja je izgubila zbog toga sudski spor, i dalje stoji da se praćenje kredita naplaćuje.

PRIMER NAPLATE PRAĆENJA KREDITA
iznos kredita period otplate naknada

200.000 83 meseca 24.900 dinara

500.000 83 meseca 62.250 dinara

1.000.000 83 meseca 41.500 dinara

2.000.000 83 meseca 83.000 dinara

Ukoliko u ovoj banci uzimate keš kredit, mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15% od iznosa odobrenog kredita, ako je suma do 599.999 dinara.

Za sume od 600.000 do 2.000.000 dinara, uzeće vam svakog meseca 0,05%. Isto je ako uzimate i potrošački, auto ili refinansirajući kredit.

Iako 0,15 odsto deluje simbolično, kada to stavite na papir, suma nije nimalo zanemarljiva. Na primer, ako od banke pozajmite 500.000 dinara sa rokom otplate od 83 meseca, koliki je maksimum u ovoj banci, za praćenje kredita banci platićete čak 62.250 dinara, što je 12 odsto od pozajmljene sume.

Odgovor Eurobanke na pitanje zašto i dalje naplaćuju ovu uslugu i da li će je ukinuti nismo dobili.

(zastitnikpotrosaca.rs)