Tag Archives: Jugoslavija

OVAKO SU NAS RAZBILI I UNIŠTILI: Od država bivše Jugoslavije napravili su kolonije

Jedan od vodećih intelektualaca sve jačeg antiglobalističkog pokreta u svetu, Mišel Čosudovski, profesor ekonomije na univerzitetu u Otavi (Kanada), svojom knjigom „Globalizacija siromaštva i novi svetski poredak“ pruža neposredan uvid u pogubni ekonomski uticaj velikih sila na sve zemlje koje su geopolitički i ekonomski bitne za njih. Čosudovski se posebno …

Opširnije »

OVO JE DOKAZ DA ĆE SRBIJU I BOSNU JOŠ CEPATI: Evo šta nam je saopšteno još 1992. godine, ali mi to nismo znali, sve do sada

Sada već davne 1992. godine, u austrijskom gradu, Leoben, ispijajući jutarnju kafu u jednom od tamošnjih kafića, uz novine „Kleine Zeitung“ (Male novine) i jesu male, veličine A-4 formata, vrlo praktične za čitanje i nošenje pod rukom, zapazih jedan članak o Jugoslaviji. U prvi mah nisam mogao da poverujem postavljenim …

Opširnije »

Kako je SFRJ tajno pravila nuklearnu bombu

Jugoslavija je bila na putu da napravi nuklearnu bombu, ali je to onemogućilo predratno stanje siromaštva, kaže akademik Božidar Matić. Božidar Matić bio jugoslovenski ministar nauke, odnosno predsednik Saveznog komiteta za nauku i tehnologiju u vladi Branka Mikulića. Dok se o prvom nuklearnom programu, koji je počeo posle Drugoga svetskog …

Opširnije »

Evo kako je blago Trećeg rajha završilo u Titovom trezoru

Josip Broz Tito

Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Titom konfiskovala je svu imovinu i zlato Trećeg rajha koje je zatekla nakon oslobođenja zemlje. Komunistička partija Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom konfiskovala je svu imovinu i zlato Trećeg rajha koje je zatekla nakon oslobođenja zemlje, a bogastvo smestila u svoj, državni …

Opširnije »

Sklonili Rankovića da bi rasturili Jugoslaviju

Bilo je potrebno skloniti Leku, da bi došlo do raspada SFRJ, ocenjuju Rankovićevi sinovi, u ekskluzivnom razgovoru za Oko. Istoričari i publicisti Rankovića vide kao simbol oslobodilačkog rata i stvaranja Jugoslavije, kao jednog od najupornijih branilaca Jugoslavije. Aleksandar Ranković najpre je bio simbol jednog vremena, oslobodilačkog rata i stvaranja Jugoslavije, …

Opširnije »

Kako je Zapad opljačkao Jugoslaviju a od nastalih država napravio roblje

Piše: Prof. dr Mlađen Kovačević Strоub Таlbоt tvrdi dа је SRЈ bоmbаrdоvаnа zbоg оdbiјаnjа dа prihvаti nеоlibеrаlizаm Nаkоn isklјučеnjа SFR Јugоslаviје iz tаbоrа sоciјаlističkih zеmаlја, оdnоsnо Infоrmbirоа, оnа је pоstаlа vrlо pоpulаrnа nа Zаpаdu, а pоsеbnо u SАD. Zbоg tоgа оnа је dugо dоbiјаlа znаtnu mаtеriјаlnu i nеmаtеriјаlnu pоmоć. Prеkо …

Opširnije »

Poslednja Titova ispovest: Ovako će se raspasti Jugoslavija

Ispovest Josipa Broza Tita, zabeležio je istoričar Vjenceslav Cenčić iz razgovora koje je vodio sa Josipom Kopiničem, koga su mnogi smatrali najznačajnijim jugoslovenskim obaveštajcem svih vremena. Istoričar Vjenceslav Cenčić objavio je knjigu “Titova poslednja ispovest”, dvadeset godina posle smrti Josipa Broza Tita, neku vrstu Titovog političkog testamenta koji baca sasvim …

Opširnije »

Najčuvanija tajna JNA: Kako je Tito prodao svemirski program

Josip Broz Tito je bio i ostao večita enigma i za stanovnike bivše Jugoslavije, a pogotovo za ostatak sveta. Obavijen je mnoštvom tajni, a jedna od najvećih izašla je na svetlost dana. Tito je 1961. godine prodao jugoslovenski svemirski program Amerikancima koji je tajno razvijan u objektu ‘505’ – podzemnom …

Opširnije »