Naslovnica SPEKTAR PRVO DA SE SRBIJA SAMOUNIŠTI: Pre učlanjenja u EU Srbija mora da...

PRVO DA SE SRBIJA SAMOUNIŠTI: Pre učlanjenja u EU Srbija mora da raskine sporazum sa Rusijom i Evroazijskom unijom

Srbija će morati da raskine Sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU) pre nego što bude ušla u EU, izjavio je portparol Unije Peter Stano.

„Do trenutka pristupanja EU, Srbija mora da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini“, naveo je Stano u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.

Stano je potvrdio da je Srbija obavestila EU o potpisivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EAEU, koji sutra stupa na snagu, i dodao da Srbija može da sklapa sporazume sa drugim državama i organizacijama do pristupanja EU, kada će morati da ih napusti.

„To nije novi uslov, već opšte pravilo koje se primenjuje na sve države kandidate koje žele da se pristupe EU“, kazao je Stano.

Naveo je da je Vlada Srbije prepoznala evrointegracije kao strateški prioritet i dodao da to „podrazumeva progresivno usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU“.

„Očekujemo da se Srbija ponaša u skladu sa tom obavezom“, naveo je Stano.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i EAEU podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz robe iz Srbije u Rusiju, Kazahstan, Belorusiju, Jermeniju i Kirgiziju.

U članu 30 Sporazuma navodi se da se sporazum zaključuje na neodređeno vreme, ali da svaka strana sporazum može raskinuti tako što će obavestiti drugu stranu o svojoj nameri da izađe iz sporazuma. Sporazum zvanično prestaje da važi sedam meseci nakon što je druga strana obaveštena.

Pre potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, Srbija je imala bilateralne sporazume sa tri od pet članica tog saveza, sa Rusijom od 2000. godine, Belorusijom od 2009. i Kazahstanom od 2010. godine. Sa preostale dve članice, Jermenijom i Kirgistanom, Srbija nije imala sporazum o slobodnoj trgovini. Bilateralni sporazumi Srbije sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom automatski prestaju da važe sutrašnjim stupanjem na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini sa EAEU.

EU i u 2020. bila najveći spoljnotrgovinski partner Srbije
Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, ukupna robna razmena Srbije sa pet država članica EAEU činila je u 2020. godini oko šest odsto ukupne trgovinske razmene Srbije sa svetom.

Od država EAEU, Srbija je u 2020. najveću trgovinsku razmenu ostvarila sa Rusijom. Sa 2,4 milijarde dolara, trgovinska razmena Srbije i Rusije čini 91 odsto ukupne razmene Srbije i EAEU.

Evropska unija je i u 2020. bila najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Prema podacima nadležnog ministarstva, ukupna robna razmena Srbije i EU iznosila je 61,4 odsto ukupne trgovinske razmene Srbije sa svetom, navodi RSE.

(n1)