PROJEKAT KOJI JE UPLAŠIO ZAPAD: Rusija će isplatiti 14.000 dolara u gotovini porodicama koje imaju troje ili više dece – VIDEO

vladimir-putin

Rusija je jedna od nekoliko belih zemalja, Mađarska je druga, koja ozbiljno gleda na to da natalitet bude pozitivan. Ove zemlje, za razliku od SAD i Zapadne Evrope, shvataju da će, ako to ne urade, biti preplavljene imigrantima koji će zameniti njihovu kulturu i prestaće da postoje piše russia-insider.com

Pogledajmo Putinova objašnjava o tome zašto misli da je njegova politika važna.

Poštovane kolege,

Dozvolite mi da podelim neke detalje o našim ciljevima. Počeću sa ključnim ciljem očuvanja naše nacije, što znači pružanje potpune podrške porodicama.

Rusija je ušla u izuzetno izazovan period u smislu demografije, stopa nataliteta opada.

Danas sam želeo da govorim o novom paketu mera koji je već pripremljen za podršku porodicama.

Kao što znate, već smo obezbedili isplatu subvencija za prva dva deteta dok ne napune 18 meseci.

Naknade za prvo dete se isplaćuju iz saveznog budžeta, a porodice mogu koristiti kapitalnu subvenciju za porodiljsko osiguranje za drugo dete.

Veličina subvencije zavisi od regionalnog egzistencijalnog nivoa za dete.

Trenutno su ova izdvajanja rezervisana za porodice čiji dohodak ne prelazi iznos minimalnih primanja pomnožen sa 1,5 po osobi.

Počevši od 1. januara 2020. godine, predlažem podizanje granice na dva minimalca po članu porodice.

Ova mera će povećati broj porodica koje imaju pravo na dodatne naknade za gotovo 50 odsto.

Oko 70 odsto porodica sa jednim ili dva deteta moći će da koristi pomoć Vlade.

Drugo. Staratelji koji trenutno brinu o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom od detinjstva primaju dodatak od samo 5.500 rubalja.

Predlažem da se to poveća na 10.000 rubalja, počevši od 1. jula.

Treće. Prihodi ruskih porodica se, naravno, moraju povećati.

Pristup bi trebalo da bude vrlo jednostavan: što više dece ima, niži je porez.

Predlažem povećanje poreskih olakšica za nekretnine za porodice sa mnogo dece.

Takođe predlažem ukidanje poreza na 5 kvadrata u stanu i 7 kvadrata u kući po svakom detetu.

Što se tiče parcela koje pripadaju porodicama sa mnogo dece, predlažem da 600 kvadratnih metara bude oslobođeno poreza, a to znači da će većina parcela biti oslobođena poreza.

Četvrto, Vlada i Centralna banka moraju dosledno održavati politiku smanjenja stope hipoteka na 9 procenata, a zatim na 8 procenata ili ispod, kako je predviđeno u izvršnoj naredbi iz maja 2018. godine.

Istovremeno, naravno, treba obezbediti posebne mere podrške za porodice sa decom.

Prošle godine pokrenut je program preferencijalne hipoteke za porodice koje su imale drugo ili sledeće dete.

Stopa za njih je 6 odsto. Sve preko toga je subvencionisano od strane države. Međutim, samo 4.500 porodica je iskoristilo tu korist.

Ali sa ovim programom, oni uzimaju kredit, počinju da plaćaju rate, a grejs period se završava. Kamata se zapravo subvencioniše samo za prve 3 ili 5 godina.

Predlažem da se produži naknada za ceo period trajanja hipotekarnog kredita.

To će zahtevati dodatna sredstva, a troškovi će biti prilično visoki: 7,6 milijardi rubalja u 2019. godini, 21,7 milijardi rubalja u 2020. godini i 30,6 milijardi rubalja u 2021. godini.

Međutim, procenjuje se da program obuhvata čak 600.000 porodica.

Imajući u vidu održivost i stabilnost makroekonomske situacije u zemlji i rast prihoda države, smatram da je moguće uvesti još jednu meru podrške za porodice koje imaju troje ili više dece.

Predlažem plaćanje 450.000 rubalja direktno iz federalnog budžeta za pokrivanje sume iz njihove hipoteke.

Važno je napomenuti da predlažem da se ove uplate vrše retroaktivno, od početka  2019. godine, preračunavajući je i dodeljujući relevantne iznose iz ovogodišnjeg budžeta.

Ako dodamo ovu sumu porodiljskom kapitalu, koji se takođe može koristiti za isplate hipoteke, dobićemo preko 900.000 rubalja.

U mnogim regionima, ovo je značajan deo troškova stana.

Želeo bih da skrenem pažnju Vladi i Državnoj dumi na ovo pitanje. Ako bude potrebno, budžet će morati da bude prilagođen u skladu s tim.

Za to će biti potrebno dodatnih 26,2 milijardi rubalja 2019. godine. Relevantni podaci za 2020. i 2021. su 28,6 milijardi rubalja odnosno 30,1 milijardi rubalja.

I poslednje, ali ne i najmanje važno, porez na zemljište mora biti pravičan.

Očigledno, katastarska ili tržišna vrednost zemljišne parcele može da se menja, ali poreske stope ne smeju ići gore i dole nepredvidivo, kao vožnja toboganom.

Već smo ograničili godišnji rast poreskih stopa za stambenu imovinu na 10%.

Predlažem da se uspostavi ista granica za zemljišne parcele.

Kada građevinske kompanije grade socijalne objekte i prebacuju ih u državu ili opštine, one moraju platiti porez na dobit i PDV.

Moramo osloboditi građevinske kompanije od ovog opterećenja.

Ovo će poslužiti kao podsticaj za sveobuhvatni razvoj gradova i opština, osiguravajući da porodice imaju sve što im je potrebno u blizini svojih domova: klinike, škole i sportske objekte.

Blizu smo obezbeđivanja opšteg pristupa vrtićima, ali do kraja 2021. godine moraćemo da rešimo problem s dečjim vrtićima tako što ćemo im omogućiti da prihvate još 270.000 dece, uključujući i privatni sektor, sa 90.000 mesta koja će se stvoriti već ove godine.

Federalni i regionalni budžeti bi trebalo da izdvoje 147 milijardi rubalja za ove svrhe, u periodu od tri godine.

Do kraja 2020. godine, sve ključne vladine usluge moraju biti pružene u proaktivnom formatu, gde  građani samo treba da pošalju zahtev za uslugu koja im treba, a sistem će se pobrinuti za sve ostalo, nezavisno i automatski

Želeo bih da naglasim da paket mera za podršku porodicama, koje su danas predložene, nije iscrpan spisak inicijativa.

Imajući u vidu izazove koje nameće demografska situacija Rusije, mi ćemo nastaviti da usmeravamo sve više i više resursa u ovu oblast.

Webtribune.rs