Naslovnica ŽIVOT POZNATA SRPSKA DOKTORKA PITA: Zašto je državna tajna sastav vakcina? ŠTA NIJE...

POZNATA SRPSKA DOKTORKA PITA: Zašto je državna tajna sastav vakcina? ŠTA NIJE U REDU, ZAŠTO NE OBJAVE?

jovana stojkovic

Mnogima je očigledno da se nešto čudno dešava po pitanju politike vakcinacije u Srbiji. Pritisak države, represivne mere, uz apsolutnu medijsku cenzuru i nepostojanje otvorene diskusije na ovu temu , budi sumnju da tu nešto nije u redu i kod apsolutnih pobornika vakcinacije.

Pitanja građana koji se ovom tematikom bave, ostaju bez odgovora, uz upadljiv nedostatak transparentnosti i volje da se o ovom pitanju informiše javnost u Srbiji.

Predsenik Pokreta Živim za Srbiju, dr Jovana Stojković, je 12.04.2018. godine podnela zahtev za dobijanje informacije od javnog značaja Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) , u kome su bila postavljena dva zahteva:

[adsenseyu1]

Da se dostave kopije dokumenata, odnosno informacija, o kliničkim studijama i pratećoj dokumentaciji na osnovu kojih je odobrena vakcina MMR vakcina u Republici Srbiji

Da se dostave kopije dokumenata, odnosno informacija, o kliničkim studijama i pratećoj dokumentaciji na osnovu koje su odobrene ostale vakcine iz programa obavezne vakcinacije.

Dana 24.04.2018. ALIMS donosi Rešenje koje potpisuje Pavle Zelić , a kojim se gornji zahtev ODBIJA, uz obrazloženje da „prema članu 207, stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, RADI SUZBIJANjA NELOJALNE KONKURENCIJE, zaposleni u Agenciji NE SMEJU da otkrivaju informacije iz dokumentacije koja je podneta u postupki izdavanja dozvole za lek.“U rešenju se navodi da je tumačenje Minstarstva zdravlja pomenutog člana zakona , po kome su tražene informacije, SLUŽBENA TAJNA i da ne postoji pravni osnov da agencija podatke učini dostupnim trećim licima.

Protiv ovog Rešenja, dr Jovana Stojković podnela je žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je 17.04.2019. godine doneo Rešenje o PONIŠTAVANjU rešenja ALIMS-a i vraćanju predmeta na ponovni postupak, uz konstataciju da javnost ima prava da zna informacija u vezi ispitivanja bezbednosti vakcina.

Dana 03.05.2019. ALIMS donosi rešenje gotovo identično sa prethodnim, bez ikakvog osvrta na primedbe Poverenika, pozivajući se ponovo na „službenu tajnu“ zbog čijeg bi „odavanja“ natupile „teške pravne posledice“ po Agenciju.

Pitamo se, po koga će nastupiti „teške pravne posledice“, jer primorava roditelje na prisilnu vakcinaciju dece u državi gde se, prema Institutu za javno zdravlje Batut, ne zna ime fizičkog ili pravnog lica koje garantuje za dugoročnu efikasnost i bezbednost vakcina, kao i ime lica koje je odgovorno za neželjenja dejstva nakon vakcinacije?

[adsenseyu4]

Po koga će nastupiti „teške pravne posledice“ zbog toga što su i stručnoj i laičkoj javnosti dostupne JEDINO informacije o vakcinama koje blagoslovi PROIZVOĐAČ i AGENCIJA koja štiti njegovu konkurentnost?
Da li su sve vrste posledica, pa i krivične prijave „za širenje panike“ ostavljene roditeljima čija su deca, koja su obolela nakon vakcinacije, prepuštena sama sebi?

Poređenja radi, u Sjedinjenim američkim državama, po čijem diktatu se radi sve u ovoj državi, isplaćeno je do sada preko 4 000 000 000 dolara odštete zbog vakcinacije.

Zato pitamo, za koga radi srpska Agencija za lekove i medicinska sredstva, ali i cela srpska država?

Dr Jovana Stojković (http://zivimzasrbiju.com)

[adsenseyu5]
[adsenseyu5]