Poput otiska prsta rukopis određuje svakog čoveka, evo kako …

Writing

Poput otiska prsta ili DNK, rukopis određuje svakog čoveka kao jedinstvenog i neponovljivog. Kao što nema dva ista otiska prsta ni dve iste šare u oku, tako nema ni dva ista rukopisa. To je naša lična karta, prozor u našu dušu – naše ogledalo koje nas odaje do tančina.

Nauka koja proučava rukopis zove se grafologija i deli se na sudsku, koja je zanat ili veština utvrđivanja identiteta osobe na osnovu rukopisa, i psihografologiju, kod nas u povoju, nauku koja određuje psihološke karakteristike.

Veličina slova

Čovek krupnog rukopisa često je egocentričan, sa izraženom potrebom za aktivnim društvenim životom. Na druge obično gleda s visine i najčešće dominira u verbalnoj komunikaciji i uopšte u društvu. Čovek koji ima rukopis srednje veličine u principu je spreman da se prilagodi i uklopi u svaku sredinu. Nije previše otvoren, ali ni zabarikadiran u svoj svet. Ponašanje mu je lepo, ne diže glas za svaku sitnicu, a staloženost je bitna odlika njegovog karaktera.

Sitan rukopis najčešće poseduju obrazovani ljudi, skloni da se u svakoj prilici posluže svojim razumom. Uglavnom su okupirani misaonim radnjama, pa se najčešće sreću među naučnicima i istraživačima. Njihove emocije i razum uvek se dopunjuju i gotovo uvek su u skladu.

Ukoliko je reč o sasvim sitnom rukopisu, koji više liči na pravu liniju, to je znak da je osoba iskompleksirana, da se povlači u sebe i potcenjuje svoje vrednosti. Ako rukopis nije ujednačen, čas je krupan, čas sitan, čas osrednji, znači da je osoba nestalna, da joj raspoloženja osciliraju i da je vrlo osetljiva. Ako se slova idući ka kraju smanjuju, reč je o duhovno zreloj, stabilnoj osobi, ali ako se slova na kraju reči povećavaju, to je dovoljno da se zaključi kako je reč o emocionalno nezreloj i nestalnoj ličnosti.

Čitko i nečitko

Rukopis iskošen udesno govori o emocionalno toploj i darežljivoj osobi, jak pritisak na papir otkriva energičnu, liderstvu sklonu ličnost, dok okruglasta slova upućuju na nizak nivo agresivnosti.

Ako vam je rukopis čitak, okolini šaljete poruku hoću, mogu i znam da dobro komuniciram s ljudima. Ukoliko je rukopis nečitak, poruka je suprotna. Međutim, nemojte odmah da klonete ako se to ne slaže s onim što nosite u sebi, jer izuzetaka ima toliko da se ovo pravilo dovodi u pitanje.

Čitak rukopis, koji čuva sve odlike klasičnog školskog pisanja, ne upućuje na najiskreniju, najotvoreniju i najjasniju komunikativnost, već naprotiv, na pretvaranje i foliranje. Bolji deo grafološke analize otkriva, spolja gledano, jednostavnu, otvorenu, srdačnu, komunikativnu osobu koja poštuje i praktikuje pravila lepog ponašanja.

Štampana slova

Štampano pismo manje govori o vlasniku od njegovog pisanog rukopisa. Pisati štampano znači pisati sporije, s više koncentracije, i to je još jedan znak potrebe da se konci drže u svojim rukama i kontrolišu drugi, ali i situacija u kojoj se pisar nalazi. Nikada ne otkriva karte do kraja, jer uvek nešto važno skriva o sebi, posebno ako naglo sa štampanih prelazi na pisana slova.

Osobe s kombinovanim štampano-pisanim rukopisom češće poručuju laž nego istinu. Možda ste nekada dobili ljubavno pismo s pisanim rukopisom, a reči volim te bile su napisane štampanim slovima. Zapitajte se šta se iza toga krije.

Potpuno nečitljiv rukopis sreće se kod osoba kojima nije mnogo stalo do odnosa s javnošću ili koje imaju ozbiljnih teškoća u opštenju s drugima.

Značenje potpisa

Potpisi u grafologiji zauzimaju posebno značajno mesto. Čovek se svojim potpisom prosto legitimiše, njime overava i otkriva svoju ličnost. Čitak i jasan potpis otkriva poštenu osobu na koju se u svakom trenutku možete osloniti. Sićušan, stisnut potpis znak je da je njegov vlasnik opterećen nekim kompleksima niže vrednosti. Upadljiv veličinom i ukrašen potpis otkriva osobu lošeg ukusa, koja je pritom veoma uobražena.

Stručnjaci tvrde da se duh ispoljava u svemu što se čini i da se rukopis može tumačiti kao jedan vid ekspresivnog ponašanja. Prednost grafologije je to što rukopis ostavlja trajan trag, pa su samim tim moguće nove analize većeg broja grafologa i psihologa. Grafološka analiza rukopisa odnosno dešifrovanje dubinskih crta, stavova i vrednosti ličnosti jeste složen i višefazni proces.

Njegov rukopis reflektuje potrebu da se bude na vrhu i mentalno iznad drugih. Njegovo brzopotezno pisanje pokazuje mentalnu brzinu. Pojedina precrtana slova i nepotrebni početni potezi pokazuju argumentativnost, određenu vrstu cinizma i agresivnosti. S druge strane, udesno nakrivljena slova pokazuju darežljivu i saosećajnu prirodu. Izvanredno poravnata slova pokazuju da Bil Gejts pokazuje izuzetno organizovan intelekt.

Kada se sve poveže s nekim slovima koja su uobličena poput brojeva, dolazi se do zaključka da nije nimalo čudno što je tako uspešan.

(Lisa.rs)