POLJSKI GENERAL: Nuklearni napad na Rusiju planiran je sa naše teritorije … RUSI U NEVERICI

Polish servicemen take part in military exercises outside the town of Yavoriv near Lviv

Poljski general Valdemar Šipčak je u intervjuu za Wirtualna Polska izjavio da Zapad teritoriju Poljske vidi kao mesto glavne bitke u hipotetičkom vojnom sukobu s Rusijom i spreman je da koristi sva raspoloživa sredstva u slučaju rata, uključujući nuklearni napad na Rusku  Fedaraciju.

Prema njegovim rečima, ranije su Sjedinjene Države bile spremne da koriste nuklearno oružje kako bi “zaustavile Crvenu armiju na području Poljske”. Poljski general je ovu izjavu dao u vreme kada Pentagon najavljuje “nove” planove koji se temelje na oživljavanju stare vojne doktrine iz vremena Hladnog rata u suzdržavanju Rusije.

On je rekao da planovi nuklearnog udara i sada postoje, u slučaju “agresije” od strane Rusije.

Poljski general Valdemar Šipčak je također istakao “kako u borbi protiv ruskog vojnog postrojenja nijedna vojska u Evropi, uključujući Poljsku, ne bi imala nikakve šanse”, zbog čega je, po njegovom mišljenju, Poljska pristupila NATO paktu.

Poljska je u simuliranom ratu pobedila Rusiju

General Valdemar Šipčak: Nemojmo gajiti iluzije. Poljska je frontalna država, tako da će uvek biti područje sukoba, kao što je trebalo da bude tokom Varšavskog pakta. Istina je da su Amerikanci nameravali da nuklearnim napadima zaustave Crvenu armiju u Poljskoj. Sada postoje planovi poput ovog, ako Putin udari. I ne samo to, u vojnom smislu, to je najrazumnije. Za nas, Poljake, takav scenario je, naravno, neprihvatljiv. Ali ako izbije rat, niko nas neće pitati za mišljenje. Ne možemo menjati naš geografski položaj

Wirtualna Polska: U tom slučaju, možda je u pravu bivši ministar odbrane Antoni Mačerevič, koji je rekao da “moramo imati vojsku koja će u budućnosti moći da brani otadžbinu”?

General Valdemar Šipčak: To je politička demagogija, glupost, koju je vojno nemoguće sprovesti ni za deset godina, čak ni pod pretpostavkom da svake godine budemo trošili pet odsto BDP-a na naoružanje. Počnimo samo s identifikovanjem potencijalnog neprijatelja od kog će nas braniti poljska vojska.

Wirtualna Polska: Ovde je verovatno stvar jednostavna. Neprijatelj je Rusija.

General Valdemar Šipčak: Pa, to je to. Nema sumnje da je najveća briga slobodnog sveta izazvana agresivnim delovanjem Rusije pod vodstvom jake  ruke Vladimira Putina. Međutim, ne morate biti veliki strateg da biste znali da u borbi protiv ruskog ratnog postrojenja  nijedna vojska u Evropi, uključujući i Poljsku, ne bi imala nikakve šanse. Stoga je Poljska od 12. marta 1999. članica NATO-a. Naša snaga i garancija je da će nam u slučaju napada saveznici pomoći sa sprovođenjem članka 5 Severnoatlantskog ugovora, koji govori o kolektivnoj odbrani svake napadnute članice Saveza. S druge strane, Poljska bi trebalo da se pridržava članka 3, koji zahteva da svaka država pojedinačno održava i razvija svoju sposobnost da se odupre oružanom napadu kako bi se efikasnije ostvarili ciljevi Saveza. Zato naša vojska mora biti snažna, efikasna, mobilna i opremljena savremenom opremom koja je kompatibilna s NATO sistemima naoružanja. To bi trebalo da bude vojska koja će ispuniti naše poljske zadatke. Niko ne razmišlja o puštanju Poljske da se sama nosi s Rusijom. To se odnosi i na rukovodstvo  NATO-a i na američku administraciju. Otuda i prisustvo savezničkih trupa u našoj zemlji, za kojima čeznemo. Tako izgleda geopolitička stvarnost u našoj regiji, koju već godinama gradimo s NATO paktom. Budućnost se ne može predvideti i znamo samo da će Rusija ostati naš istočni sused, iako ne znamo šta će se dogoditi nakon Putinove ere. Reći da će se Poljska sama odupreti agresiji Rusije je jeftini populizam koji niko od naših saveznika ne tretira ozbiljno. Srećom je tako, jer je najgora stvar koja bi se mogla dogoditi usamljenost Poljske kao posledica naših vlastitih političkih grešaka.

Wirtualna Polska: Te greške su već počinjene. Poljska se udaljava od Evropske unije. U svađi smo sa Izraelom. Čak i odnosi sa Sjedinjenim Državama postaju sve teži. Osim toga, Rusija se protiv nas bori efikasnim informacijskim ratom, što utiče na to kako nas doživljavaju u svetu. Skup tih događaja verovatno ne daje ništa dobro?

General Valdemar Šipčak: Bez obzira na veličinu i izgovor informacijskog rata Rusije, zapadna Evropa Poljsku i dalje, kao i 1920. godine, vidi kao bedem od agresije s Istoka. Bez obzira na promene u retorici Kremlja u odnosima s Nemačkom i Francuskom, još uvek možemo da računamo na podršku Zapada i Sjedinjenih Država. Zato moramo snažno sprovoditi i demonstrirati naše političke i vojne ambicije, ali uvek u uverenju da je naša bezbednost stalni savez.

Wirtualna Polska: A ako NATO ne uspe, Poljskoj nema pomoći?

General Valdemar Šipčak: Tada ćemo imati veliki problem. U načelu, kao što kažu mladi, bićemo pometeni. Međutim, uveren sam da će NATO reagovati na oružanu agresiju na Poljsku. Problem je ipak drugačiji.

Wirtualna Polska: Da…?

General Valdemar Šipčak: Problem je što NATO postaje sve slabiji, neefikasniji. Odluke se u odnosu na tekuće događaje u svetu donose prekasno. Primer je rat u Ukrajini. NATO ga je prespavao, a kad se probudio, Putin je već u rukama imao Krim i istočnu Ukrajinu.

Wirtualna Polska: Ali NATO je poslao dodatne trupe na svoj istočni bok, uključujući Poljsku.

General Valdemar Šipčak: Mislim da se Putin ne brine. Nekoliko dodatnih američkih bataljona u Poljskoj, Rumuniji i baltičkim državama neće promeniti situaciju. Pred Severnoatlantskim savezom je mnogo izazova, a jedan od njih je ponovno uspostavljanje kredibiliteta na Istoku. Ova slabost je takođe vidljiva tokom svake vojne vežbe u koje sam nedavno bio uključen. Reč je o simulaciji mogućeg sukoba, nekada odigranog na kartama, danas na kompjuterskim ekranima.

Wirtualna Polska: Recite mi kako izgleda ova simulacija.

General Valdemar Šipčak: Govoriću o igri pod nazivom “Bitka vazduh-zemlja na istočnom krilu NATO-a”, koju je u septembru 2017. organizovala Fondacija Casimir Pulaski i američka Fondacija Potomac. Cilj je bio stvoriti simulaciju sukoba između NATO-a i Rusije. Scenario je pretpostavio da ruska vojska okupira baltičke države. NATO ne reaguje vojno i preduzima samo diplomatske akcije. To je Rusiji omogućilo da dodatno zaoštri sukob i konačno krene na Poljsku. Ruska vojska je iz tri smera krenula u Varšavu, Bjalistok i Malbork.

Wirtualna Polska: Koje snage su to bile?

General Valdemar Šipčak: Prva gardijska oklopna armija i snage stacionirane u Kalinjingradu su poslate u napad na Poljsku. Pretpostavljalo se da je na poljskom delu Rusija koristila oko 80 000 vojnika, a u celoj operaciji oko 150 000 vojnika. Aktivne su bile vazdušne i kopnene snage i Baltička flota. Snažna napadačka grupa.

Wirtualna Polska: Kako je reagovala poljska vojska?

General Valdemar Šipčak: Sa svom svojom silom koja se sastoji od 100 000 vojske, plus snagama Teritorijalne odbrane. Naše trupe su takođe ojačane teškim američkim bataljonom koji se stacionirao u Poljskoj, blokirajući takozvani Prevoj Suvalki između Belorusije i Kalinjingradske oblasti.

Wirtualna Polska: Zašto je u tom scenariju Rusija napala Poljsku?

General Valdemar Šipčak: Cilj Rusa bio je da podeli naše vojne snage između Zapadnog Buga i Visle, i da ih raširi u regiji Visle. Nakon postizanja vojnih ciljeva, Rusi bi NATO-u mogli da postave ultimatum i započnu pregovore koji bi doveli do obustave vojne operacije i sklapanja mira s NATO-om kako oni žele.

Wirtualna Polska: Kako je naša vojska reagovala?

General Valdemar Šipčak: Preselila se na mesta gde su Rusi prešli naše granice. Poljske oružane snage brzo su se priključile odbrani. Međutim, same su se branile, bez podrške NATO-a, osim jednog od spomenutih američkih bataljona. Tek nakon mesec dana borbe na području iza Visle su počele da se akumuliraju snage NATO-a za brzu reakciju. Nažalost, predugo su se okupljale. Kao što je pokazala simulacija, mogli su da dođu u pomoć Poljacima tek nakon 30 dana od izbijanja rata, kada je situacija za našu vojsku već postala kritična. Međutim, u prvim danima NATO operacije poljska vojska je dobila vazdušnu podršku. Stoga smo na početku stekli malu prednost, ali je u kratkom vremenu neutralizovala ruska protivazdušna odbrana. Rusi su imali odlučujuću prednost u oklopnom oružju i brzo su zaustavili grupu poljskih vojnika. Otišli su duboko u Varšavu do uzvišenja Minjsk Mazovjecki. Tamo su bili delimično zadržani. Naše rukovodstvo je pretpostavljalo da će to biti glavni smer prodora. Tako je okupilo svoje snage u blizini Varšave. Pretpostavka je bila ispravna. Rusi su tamo imali najveće probleme. Uspeli su da dosegnu  visinu Minsk – Kalušin. Ostali su i čekali tešku opremu koja bi pojačali napad na Varšavu. Uspeli smo da akumuliramo rezerve koje Rusima nisu dopuštale pobedu. Nekoliko brigada je povučeno iz borbi u blizini granice, ali je ta borbena sposobnost ponovo stvorena. Međutim, to je bio kritičan trenutak. Poljaci više nisu mogli da se brane. Naša komanda je snažno insistirala na korišćenju snaga NATO-a za brzo reagovanje, iako još nisu bile potpuno dovršene. Konačno su donesene odluke na visokom nivou. Savezničke trupe su stavljene u bitku. Snage NATO-a teško su pogodile neprijateljsko krilo. Tada se situacija promenila. Ruska operacija se urušila i bitka je počela, a poljska vojska je sa svom snagom krenula u napad.

Wirtualna Polska: Gde se dogodila bitka?

General Valdemar Šipčak: Između reka Vepš i Narev. Kada jerukovodstvo snaga za brzo reagovanje u rukovodstvu NATO-a odlučilo da uđe u borbu, obe ekipe, Poljska i NATO, koordinirale su akcije. Slično kao i 1920., iza Vepše je napravljen zamah i protivnik je opkoljen. Pobedili smo, ali dok NATO nije ušao, nismo imali šansi. Na sreću, savezničke trupe su se organizovale, postigle borbene sposobnosti i pregrupisale se u Poljskoj. To je omogućilo da se zaustavi ruska vojska.

Wirtualna Polska: Zašto je NATO-u trebalo mesec dana da pošalje pomoć?

General Valdemar Šipčak: Pokazalo se da je toliko vremena potrebno za punjenje goriva, utovar i istovar opreme i pripremu vojnika i pružanje podrške. Dodajte tome i dugotrajno donošenje odluka i birokratiju koja danas paralizuje NATO.

Wirtualna Polska: Nakon ove simulacije, zaključci nisu jako optimistični, ni za NATO ni za poljsku vojsku.

General Valdemar Šipčak: Pre svega, NATO je prespor u donošenju odluka. Između zauzimanja baltičkih zemalja od strane Rusije i napada na Poljsku je prošlo nekoliko dana. U to vreme je NATO vodio samo diplomatske igre. Rusija je mirno kontrolisala Litvaniju, Letoniju i Estoniju. To je bilo gubljenje vremena. Snage Saveza nisu verovale u dalji marš ruske vojske prema zapadu. Ali za mene ovaj zaključak nije bio najvažnija stvar.

Wirtualna Polska: Nego koji?

General Valdemar Šipčak: Glavni zaključak, po mom mišljenju, je da će područje potencijalnog sukoba između Severnoatlantskog saveza i Rusije biti Poljska. Kako kažu američki zapovednici, naša zemlja može postati središte gravitacije, središte napora, s jedne strane za NATO, a s druge za Rusiju. Moskva je svesna da će njene trupe u maršu prema zapadu morati da prođu  kroz Poljsku. Takođe zna da ćemo se uvek braniti kao suverena država, pomagao nam NATO ili ne. To ipak znači da će Rusi nemilosrdno uništiti sve ovde i spaliti sve što im stoji na putu. NATO mora shvatiti da je Poljska izuzetno važna država sa strateškog stajališta.

Wirtualna Polska: Mislite da to sada nije slučaj?

General Valdemar Šipčak: Postoje mnoge naznake da nije. Vraćajući se scenariju rata, o kojem smo razgovarali, iz njega proizlazi da je NATO uložio previše napora u nevojne aktivnosti, diplomatske ili političke. Pregovarao je s Moskvom, razmenjivao note, sazvan je Savet bezbednosti UN-a, ali nije pomogao, jer su baltičke države Rusi već zauzeli. Ponovio se krimski slučaj. Nijedna sila koja bi lišila Rusiju dobitaka, odnosno oslobodila baltičke države, nije uspela. Da je ovaj proces potrajao, onda bi i deo teritorije Poljske bio nacrtan kao sastavni deo Rusije.

Intervju je dobio prikladan odgovor iz Moskve

Ipak, ovde je general govorio o simuliranom ratu i hipotetičkoj  pobedi i kako bi se NATO najverovatnije ponašao, ali tvrdi kako zna da u slučaju “agresije” od strane Rusije postoje planovi nuklearnog napada na ruske snage i infrastrukturu, što je dobilo odgovor iz Moskve.

Prvi zamenik predsednika Odbora za odbranu Državne Dume, Aleksandar Šerin je u razgovoru s dopisnikom Savezne novinske agencije doveo u pitanje “zdravlje” poljskog generala, sumnjajući da ima “ozbiljne mentalne probleme”.

“Dopustiti sebi takve tvrdnje o nuklearnom udaru na teritoriju Ruske Federacije u tako napetom razdoblju, utopija je vlastite države”, kaže ruski parlamentarac.

Član Odbora za odbranu Državne Dume je Poljskoj očitao lekciju iz istorije.

“Sposobnost odbrane Poljske je uvek bila na niskom nivou. Zato je u jednom trenutku zemlja došla pod jaram Trećeg Rajha. Naime, poljsko vojno-političko rukovodstvo je ovakvo zbog neuspeha iz prošlosti. Shvatam da Poljska ima imperijalne ambicije Komonvelta. Poljaci su jednom pokušali da zauzmu teritoriju Rusije, ali sve je bilo brzo gotovo. Varšava verovatno ima neke bolne uspomene i zato što je dugo bila deo Ruskog carstva. Poljska ima bolna sećanja jer, u načelu, nije u stanju da zaštiti vlastitu teritoriju. Zbog toga su je nekada okupirali nemački vojnici, a danas je okupiraju američke trupe. Varšava ovaj kompleks inferiornosti pokušava da kompenzuje glasnim izjavama o Ruskoj Federaciji”, nastavlja političar.

Aleksandar Šerin je dodao da će Moskva odbiti svaku agresiju. Potencijalni protivnik biće uništen čak i pre nego što uspe da naškodi Rusiji i nije ni hipotetički spomenuo mogućnost invazije na baltičke zemlje ili Poljsku.

“Rusija ima sve snage i sredstva da zaštiti svoju teritoriju od udara bilo kakvih raketa, aviona i drugih sredstava za lansiranje ne samo nuklearnog, već i konvencionalnog oružja. Ako neko rasporedi grupu za nuklearni napad, razmesti avione, onda će biti uništen pre početka akcije, to jest pre pokušaja lansiranja i poletanja u vazduh”, upozorava Šerin.

On veruje da se nijedna država neće usuditi da napadne Rusiju, jer će u tom slučaju početi rat.

“Ako se takve izjave Poljske nastave, onda će njihov vlasnik i stariji partner, Sjedinjene Američke Države, biti odgovorne za to. Mislim da ne bismo trebali pasti na takve provokacije. To je potpuna utopija. Niko nikada neće moći da koristi nuklearno oružje protiv Rusije. Ali ne samo zato što to nećemo dopustiti, nego i zato što će odmah uslediti odgovor s vrlo tužnim posledicama”, kaže zastupnik Državne Dume iz Odbora za odbranu.

Takođe je podsetio Poljake da su Rusija i Poljska vrlo bliske zemlje.

“Poljski general treba da pogleda kartu. Poljska i Ruska Federacija nalaze se u neposrednoj blizini. Černobiljska nesreća je, verovatno, trebala  nešto da nauči nekoga. Hirošima i Nagasaki su Japan i daleko su od Poljske. Ali Rusija je blizu”, rekao je.

“Moramo tog generala uzeti za uvo i dovesti ga pred sud u Moskvu”

Zaključujući, zastupnik ruskog parlamenta je pozvao da se general kazni za njegov drski i agresivni demarš.

“Mi moramo uzeti tog generala za uvo, dovesti ga u Moskvu, to jest, zatražiti njegovo izručenje i dovesti ga pred lice pravde. Budući da takve izjave ne samo da štete bilateralnim odnosima, već ugrožavaju i miran život poljskog naroda”, zaključio je Aleksandar Šerin.

(logicno.com)