NEZAMISLIVO SE DOGODILO: Američki zdravstveni stručnjaci priznali da toksični sastojci vakcina štete deci širom sveta – VIDEO

Video-zapis Svetske zdravstvene organizacije “Globalni samit o bezbednosti vakcina”, snimljen 2. decembra 2019. godine, pronađen je i procureo je u javnost, otkrivajući šokantna priznanja o opasnosti po zdravlje koju predstavljaju vakcine i njihovi toksični sastojci.

Neki od najvažnijih momenata:

Priznanje kako katalizatori vakcina povećavaju ćelijsku smrt i nanose štetu vakcinisanim osobama. Za ovaj odlomak, izraz “reaktogenost” označava reakcije na vakcine i nuspojave, uključujući one za koje je poznato da su izrazito štetne i uzrokuju dugoročnu štetu ili čak smrt:

Dr Stiven Evans, profesor farmakoepidemiologije – Čini mi se da katalizatori umnožavaju imunogenost antigena kojima su dodati, a to im je i namera. Deluje mi da umnožavaju reaktogenost u mnogim slučajevima i zato mi se čini da nije neočekivano ako umnože stvaranje nuspojava koje su povezane sa antigenom …

Upozorenja o dugoročnim efektima adjuvansa vakcina:

Dr Martin Hauel Frid – U pravu ste. Kao što dodajemo katalizatore, posebno neke novije katalizatore, poput ASO1, kod katalizatora koji podstiču saponin, vidimo povećanu lokalnu reaktogenost … Glavna zdravstvena briga koju vidimo su optužbe za dugoročne posledice.

Priznanje kako Svetska zdravstvena organizacija paniči zbog činjenice da mnogi lekari i medicinske sestre napokon počinju da ispituju bezbednosti vakcina i postaju svesni koordiniranog zataškavanja posledica od vakcina:

VIDEO:

Prof. dr Heidi Larson, direktorka Projekta Poverenje o vakcinama – Imamo vrlo kolebljiv zdravstveni profesionalni front koji počinje da ispituje vakcine i njihovu bezbednost. Kad profesionalci na prvoj liniji počnu da ispituju ili ne misle da imaju dovoljno poverenja u bezbednost da bi mogli da je ustupe osobi koja im postavlja pitanja. Mislim na većinu nastavnih planova za medicinsku školu, čak i nastavne programe za medicinske sestre. 

Takođe od prof. dr Heidi Larson – Ne možete ponovo da zamenite istu staru nauku da bi zvučala bolje ako nemate nauku koja je relevantna za novi problem. Stoga treba mnogo više da ulažemo u nauku o bezbednosti.

Priznanje da klinička ispitivanja vakcina nisu dovoljna i da su vakcine odobrene bez odgovarajućih bezbednosnih podataka. Takođe priznaje da vakcine štete deci puno više nego što štete starijim odraslim osobama:

Dr Merion Gruber, direktorka Kancelarije za istraživanje i ispitivanje vakcina za ocenjivanje i istraživanje biologije. FDA – I opet, kao što ste spomenuli, klinička ispitivanja pre odobrenja možda neće biti dovoljna. To je i predmetna populacija kojoj dajete katalizator jer smo videli podatke koji su nam predstavljeni gde katalizator, određeni pojačivač dodat antigenu vakcina, zapravo nije učinio ništa kad se primenjuje na određenu populaciju i obično starije osobe,  u poređenju sa davanjem iste formulacije mlađim osobama.

Upozorenje o nedostatku sistema praćenja bezbednosti vakcina širom sveta:

Dr Soumja Svaminatan, glavni naučnik, SZO, pedijatar – mislim da ne možemo da preuveličamo činjenicu da u mnogim zemljama zapravo nemamo dovoljno dobrih sistema za nadzor bezbednosti, a tome pridonosi i zabluda jer nismo u stanju da ljudima damo jasne odgovore na postavljena pitanja o smrti koja je nastupila usled primanja određene vakcine …

Evo priznanja da virusni fragmenti ne deluju kako je obećala teorija imunizacije i da su katalizatori odgovorni za upalni odgovor na vakcine. Drugim rečima, nauka o vakcinama kako je opisala ustanova za vakcine je nadrilekarstvo:

Dr Martin Hauel Frid, koordinator, Inicijativa za istraživanje vakcina, SZO. – Bez katalizatora, nećemo imati sledeću generaciju vakcina. I mnoge vakcine koje imamo, u rasponu od tetanusa do HPV-a zahtevaju pomoćne čestice da bi delovale. Vakcinama ne dodajemo pomoćne čestice jer to želimo.

Priznanje da sistemi praćenja bezbednosti vakcina uopšte ne postoje i da su napori na izgradnji takvih sistema tek započeli:

Dr Robert Čen, naučni direktor, Brighton Collaboration – ovo je stvarno samo početak ere velikih grupa podataka gde se nadamo da biste mogli da započnete harmonizaciju baze podataka za više studija. A zapravo je u toku inicijativa … Helen će možda hteti da prokomentariše to kako bi pokušala da poveže više nacionalnih baza podataka o bezbednosti vakcina kako bismo mogli da počnemo da odgovaramo na ove vrste pitanja koja ste upravo postavili.

Transkrip ostatka videa:

Dr Dejvid Keslou, M.D. – V.P., esencijalni lekovi, program razvoja lekova PATH Centar za inovacije i pristup vakcinama (CVIA)

Dakle, u našim kliničkim ispitivanjima zapravo koristimo relativno male veličine uzorka, a kad to učinimo, rizikujemo tiraniju malog broja, što znači da vam treba samo jedan slučaj Vegener-ove granulotoze, a vaša vakcina mora da reši Valtovu, kako dokazujete nultu hipotezu? … I potrebne su godine i godine da to shvatimo. To je prava zagonetka, zar ne? Dobijanje prave veličine, baveći se tiranijom malih brojeva, osiguravajući da to stvarno možete učiniti. I tako mislim da su jedna od stvari u koje zaista treba da uložimo bolji biomarkeri, bolje mehaničko razumevanje kako te stvari funkcionišu kako bismo lakše razumeli štetne događaje dok se pojave.

Dr Basej Okpozen– voditelj programa, Nacionalni koordinacijski centar za rutinsku imunizacijsku pomoć (NERICC).

Ponovo se bavim našom situacijom u Nigeriji gde se detetu u šest nedelja, deset nedelja, četrnaest nedelja daju različiti antigeni iz različitih kompanija, a te vakcine imaju različite dodatke i različite konzervanse i tako dalje. Nešto mi pada na pamet … postoji li mogućnost da ovi katalizatori, konzervansi, međusobno deluju unakrsnim reakcijama? Da li je ikada postojala studija o mogućnosti unakrsnih reakcija iz prošlosti čija iskustva možete da podelite sa nama?

(logicno.com)

https://www.brighteon.com/3dec332d-fd96-4654-a72f-55b702bd9262