Naučnici CERN-a otkrili česticu koja se ne ponaša po zakonima fizike

Naučnici smatraju da postoji mogućnost postojanja čestica težih od Higsovog bozona koje se ne mogu objasniti trenutnim modelima

cern

Naučnici u CERN-u koji rade na Velikom sudaraču čestica (LHC) su rekli da su otkrili novu česticu koja prkosi zakonima fizike.

Oni veruju da će pronaći petu fundamentalnu silu u prirodi koja je šest puta teža od Higsovog bozona.

Prema rečima istraživača, potrebna su dodatna ispitivanja, što znači da će biti još „sudara“ iduće nedelje radi prikupljanja novih podataka. Naučnici veruju da će do leta 2016. godine ili potvrditi ili negirati postojanje ove čestice.

Naučnici smatraju da postoji mogućnost postojanja čestica težih od Higsovog bozona koje se ne mogu objasniti trenutnim modelima. Stoga veruju da će potvrđivanjem postojanja takvih čestica stvoriti uslove za pronalazak novih čestica, pa čak i pete fundamentalne sile, koja bi u potpunosti promenila ono što trenutno znamo o fizici.

Profesor Džon Elis, teorijski fizičar sa Kraljevskog koledža u Londonu, rekao je: „Biće to nešto potpuno van okvira standardnog modela i početak otkrivanja novih čestica, ukoliko one uopšte postoje“.

Istraživači su koristili dva detektora, ATLAS i CMS, kako bi otkrili nove čestice i to brojanjem slučajeva u kojima se čestice raspadnu na dva fotona.

Istraživači veruju da je to dobar način za ispitivanje granica fizike jer je fotone lako detektovati, a naučnici znaju tačno šta da očekuju u rezultatima.

Prema izveštajima, oba detektora su uočila fotone sa kombinovanom energijom od 750 GeV, što je šest puta teže od Higsovog bozona i 800 puta teže od protona.

Slično otkriće je dovelo i do otkrivanja samog Higsovog bozona.

Međutim, razlika je u tome što se Higsov bozon ponašao prema standardnim modelima, dok se nova čestica ne ponaša prema standardnim modelima, otvarajući jedan sasvim novi i neistraženi svet za fizičare koji ih može dovesti do otkrića do sada neistraženih čestica i novih saznanja u oblasti fizike.

Standardni modeli podrazumevaju da je sve u univerzumu sačinjeno od osnovnih gradivnih jedinica koje se nazivaju „fundamentalne čestice“. Ovim fundamentalnim česticama upravljaju četiri glavne sile: gravitacija, elektromagnetno polje, slabo nuklearno i jako nuklearno polje.

Sledećeg meseca će se sprovesti novi sudar u LHC-u, a onda ćemo saznati da li postoji ili ne postoji i peta fundamentalna sila.

Webtribune.rs