Naslovnica U FOKUSU Nataša Kandić optužena za mobing u Fondu za humanitarno pravo – Neverovatna...

Nataša Kandić optužena za mobing u Fondu za humanitarno pravo – Neverovatna dešavanja

Nataša Kandić, koja je osnovala Fond za humanitarno pravo, optužena je da je vršila mobing.

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Sindikalno organizovani zaposleni FHP ovim saopštenjem žele da skrenu pažnju javnosti na nezakonite postupke osnivačice FHP Nataše Kandić.

Dana 26. februara 2023. godine Upravni odbor Fondacije Fond za humanitarno pravo (UO FHP) jednoglasno je usvojio Izveštaj koji se isključivo tiče postupaka i uticaja osnivačice FHP Nataše Kandić na rad zaposlenih te opstruisanja projekta REKOM, čija koordinatorka je bila upravo Nataša Kandić.

Otvorite Telegram da primate izbor naših najboljih vesti

Naime, u januaru 2023. godine predsednik UO FHP Iavor Rangelov je, ‘uznemiren izveštajima o sve lošijem radnom ambijentu’, inicirao konsultacije sa osobljem, pozivajući zaposlene u FHP da dostave ‘poverljive’ dopise UO o svim pitanjima od interesa za organizaciju.

U februaru 2023. godine, 14 zaposlenih (63,6%) i jedna bivša zaposlena, koja je bila u radnom odnosu do januara 2023, pismeno se izjasnilo u vezi sa zlostavljanjem/mobingom od strane Nataše Kandić.

Nakon završenih konsultacija, predsednik UO je imenovao Posebnu tročlanu komisiju UO koja će proveriti i ispitati navode o mobingu i zlostavljanju od strane Nataše Kandić te dati preporuke za dalje postupanje.

[adsenseyu1]

Nakon opsežne analize prijava od preko 60 stranica koje su dostavili zaposleni u FHP o zlostavljanju, vređanju i omalovažavanju kojem su izloženi od strane osnivačice, UO je utvrdio i doneo sledeće zaključke koji se tiču Nataše Kandić: loše postupanje prema zaposlenima (maltretiranje i upotreba uvredljivog jezika), loše upravljanje projektom REKOM (neispunjavanje ciljeva i rokova, česte promene metodologije, nemogućnost zadržavanja i motivacije već obučenog osoblja) te zloupotrebu ovlašćenja za kontrolu pristupa i korištenja dokumentacije u bazi podataka.

Zbog svega navedenog, 26. februara 2023. godine, UO FHP je savetovao izvršnoj direktorki FHP Ivani Žanić da ugovor Nataši Kandić kao koordinatorki projekta REKOM, koji je isticao 28. februara 2023, ne bude produžen.

Izvršna direktorka je postupila u skladu sa preporukama, te je na osnovu istih ponudila Nataši Kandić ugovor koji isključuje upravljačke funkcije i onemogućava ponavljanje dela u vezi sa mobingom zaposlenih koji je utvrđen od strane UO, no ujedno joj omogućava da ostane u FHP i na REKOM projektu – što je ona odbila.

Tokom marta, aprila i maja 2023. godine, Nataša Kandić je na razne načine, lično i preko osoba koje su je u tome podržavale, nastojala da ugrozi rad FHP i UO, sa ciljem da povrati kontrolu nad organizacijom. Nakon što je izvršnoj direktorki Ivani Žanić prestao mandat 15. aprila 2023. godine, UO je imao rok od 30 dana da izabere novog direktora. Članovi UO naklonjeni Nataši Kandić, Florence Hartmann i Tihomir Loza, opstruisali su izbor novog direktora, te su preostali članovi UO, koji su štitili interese zaposlenih, zbog nemogućnosti postizanja kvoruma, podneli ostavke 12. maja 2023. godine.

[adsenseyu4]

Nataša Kandić je iskoristila ovu situaciju i istog dana, 12. maja 2023, nezakonito imenovala novi UO, sebe za predsednicu UO, a zatim i novog izvršnog direktora. Nakon svega navedenog, Nataša Kandić se od ponedeljka 15. maja 2023. godine i fizički vratila u prostorije FHP, potpuno zanemarujući prijave koje su protiv nje podnesene, izazivajući na taj način novi stres kod većeg dela zaposlenih.

Celokupna situacija dodatno je poremetila proces rada u FHP, a neki od zaposlenih koji su u prethodnom periodu bili izloženi mobingu od strane Nataše Kandić su zbog osećaja anksioznosti izazvane njenim povratkom i nemogućnosti da normalno rade otvorili bolovanje. Od 15. maja do danas, osmoro zaposlenih je podnelo zahteve za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Važno je napomenuti da sistematsko zlostavljanje na radu zaposlenih u FHP od strane Nataše Kandić traje godinama i ogleda se u ponižavanju, vređanju, omalovažavanju rada i profesionalnog integriteta zaposlenih, izrabljivanju, proizvoljnom smanjivanju zarada, pokušajima mešanja u privatni život, itd.

Ovaj problem se godinama zataškava i relativizuje činjenicom da su radnici u drugim sektorima u Srbiji izloženi gorem vidu ponižavanja. Zlostavljanje zaposlenih u FHP je primer sistematskog kršenja prava u okviru organizacije koja se bavi upravo zaštitom ljudskih prava. Ignorisanje ovog problema sugeriše da radna prava ne zaslužuju zaštitu poput drugih ljudskih prava

U konačnici, Agencija za privredne registre Republike Srbije je 18. maja 2023. godine odbacila registracionu prijavu UO imenovanog od strane Nataše Kandić i odluku o izboru direktora, jer su grubo prekršene odredbe Statuta FHP kao i druge zakonske odredbe.

U Rešenju je pored navedenog utvrđeno da je Nataša Kandić kao osnivačica FHP donela odluku o imenovanju članova UO, što je u suprotnosti sa Statutom, te da UO u ostavci nije imenovao nove članove UO kako nalaže Zakon i Statut. Takođe, utvrđeno je da je UO imenovan od strane nenadležnog organa (Nataše Kandić) doneo odluku o imenovanju izvršnog direktora, koja se kao takva ne može smatrati urednom za registraciju.

U ponedeljak 15. maja 2023. godine, devetoro zaposlenih u FHP su odlučili da se sindikalno organizuju, nakon što je tog dana osnivačica FHP Nataša Kandić nezakonito preuzela kontrolu nad organizacijom. U sredu 17. maja 2023. godine, zaposleni su podneli zahtev za registraciju sindikalne organizacije.

Ponavljamo da sindikalno organizovani zaposleni FHP ovim saopštenjem žele da skrenu pažnju javnosti na nezakonite postupke osnivačice FHP Nataše Kandić. Podsećamo da je FHP organizacija izgrađena predanim radom stotina ljudi i da je nedopustivo da je osnivačica tretira kao svoje privatno vlasništvo.

Konačno, pozivamo sve zaposlene u fondacijama, zadužbinama i udruženjima građana, kao i zainteresovanu javnost, da nam se pridruže u borbi za stvaranje dostojanstvenih uslova rada u svim organizacijama, uključujući i one koje se bave zaštitom ljudskih prava“.

(B92)

Pratite tokom 24 sata naše najbolje vesti samo na Vkontakte 

[adsenseyu4]