Napad na Sovjetski Savez dogodio se 1969. – Upotreba tajnog zastrašujućeg oružja zauvek je obeshrabrila Kinu od želje da se bori protiv SSSR-a

Upotreba strogo tajnog oružja u to vreme od strane sovjetskog vojnog osoblja potpuno je preokrenula tok vojnog sukoba između SSSR-a i Kine 1969. godine.

Odnosi Moskve i Pekinga nisu uvek bili na nivou na kojem su danas. Bilo je i negativnih momenata. Najglasniji je spor oko ostrva Damanski na reci Usuri.

U noći 2. marta 1969. godine, pripadnici kineske vojske izveli su provokaciju invazijom na sovjetsku teritoriju. Tada su ubijeni načelnik 2. isturene stanice „Nižnje-Mihailovka” potporučnik Ivan Streljnikov i vojnici koji su ga pratili.

Pratite naše odabrane najbolje vesti na mreži “Telegram” na Android telefonima preko instalacije na Play Prodavnici ili desktop računarima OVDE

Sukob između sovjetskih graničara i vojnika Kine trajao je do sredine dana, zbog čega je ostrvo Damanski ostalo pod jurisdikcijom SSSR-a.

Sledećih dana sukob se razvijao isključivo na političkom planu. Moskva i Peking razmenili su napade, optužujući jedan drugog za provokaciju.

Sa novom snagom, vojni sukob je izbio 15. marta. I pored toga što je 135. motorizovana divizija prebačena u to područje, kvantitativna prednost je bila na strani Kine.

Kineska vojska je to uspešno koristila sve dok komandant Dalekoistočnog vojnog okruga general-pukovnik Oleg Losik nije izdao naređenje da se upotrebi tajno oružje u to vreme po prvi put višecevni raketni sistemi (MLRS) BM-21 „Grad”.

U svojim sećanjima na sukob na Damanskom, stariji poručnik Bubenin je primetio da je sistemima Grad bilo potrebno deset minuta da potpuno unište neprijateljske položaje.

Pogođene su minobacačke baterije, materijalne rezerve i velika pojačanja koja su stigla u rejon sudara“, navodi se u članku „Reč i delo“ .

Ishod bitke za ostrvo bio je unapred predviđen. Sovjetski vojnici su brzo završili poraz neprijatelja uništenjem velikih razmera svih kineskih resursa. Iza ovog i danas zastrašujućeg oružja ostala je pustoš.

Posle tako bolne lekcije, Kina je izgubila želju da uđe u vojnu konfrontaciju sa SSSR-om i Rusijom. Danas obe države deluju kao saveznici u geopolitičkoj areni, odbijajući napade Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

Na mreži “Telegram” možete pratiti naše odabrane najbolje vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima preko Play Prodavnice.  OVDE

Webtribune.rs