Najkraći test inteligencije na svetu: Ima samo tri pitanja …

bejzbol palica

Testovi inteligencije spadaju u grupu najpopularnijih testova širom sveta.

Pred vama je najkraći test inteligencije, a ima samo tri pitanja.

Pokušajte tačno da odgovorite na njih.

Pitanje 1. Bejzbol palica i loptica zajedno koštaju 1.10 evra. Palica košta evro više od loptice. Koliko onda košta loptica?

Pitanje 2. Ako je potrebno pet minuta da pet mašina napravi pet proizvoda, koliko bi vremena trebalo da sto mašina napravi sto proizvoda?

Pitanje 3. U jednom jezeru se nalazi mnogo lokvanja. Svakog dana lokvanji udvostruče svoj broj. Ako je gomili lokvanja potrebno 48 dana da prekrije čitavo jezero, koliko bi joj trebalo da prekrije polovinu jezera?

Ukoliko želite odgovore na ova pitanja oni se nalaze ispod donje slike

razmisljanje1

Odgovori:

1: Ako ste pomislili da je u pitanju 10 centi, pogrešili ste.

Objašnjenje: Ako lopta košta X, a balica 1 evro više, onda bi to moglo obako da se reši:

X+1e

Prema tome imamo:

Palica+loptica= X +(X+1) = 1.1

2X+1=1.1

2X=0.1

X= 0.05

Dakle, tačan odgovor je: loptica košta 5 centi.

2. Pet mašina može da napravi pet proizvoda za pet minuta, što znači da će jedna mašina napraviti jedan proizvod za pet minuta. Iz toga imamo da će sto mašina napraviti sto proizvoda za pet minuta.

3. 47 dana. Naime, lokvanji udvostručuju svoj broj svaki dan dok se šire. To znači da bi na 47. dana, dan pre nego što bi prekrili celo jezero, bili na pola puta do pune veličine.