KONAČNO I NEPOBITNO UTVRĐENO ONO ŠTO SVI KRIJU: Zračenje mobilnih telefona uzrokuje rak mozga

fnhhkurzewgcvfwesdfmk

Diskusija o tome da li mobilni telefoni uzrokuju rak mozga je konačno zatvorena. Lekari i naučnici iz brojnih država sveta su na konferenciji u Baltimoru upozorili da mobilni telefoni izazivaju rak mozga.

Raku su naročito podložna deca, čak i u materici. Zato bi trudne žene trebalo da izbegavaju korišćenje mobilnih telefona.

Mobilni telefoni emituju zračenje poznato kao radiofrekventno zračenje (RFR), koje se takođe koristi za emitovanje bežičnog internet signala. Ono se razlikuje od jonizujućeg zračenja koje uzrokuje oštećenja DNK i rak. Međutim, naučnici su donedavno tvrdili da energija RFR zračenja nije dovoljno jaka da izazove rak iako su studije upućivale suprotno.

Međunarodna studija iz 2010. godine je otkrila da oni koji koriste mobilne telefone više od 10 godina imaju 40% veću šansu da obole od tumora mozga, 300% veće šanse da obole od tumora akustičnog nerva i isto toliku šansu da obole od tumora parotidne žlezde. Rizik obolevanja od tumora mozga je bio 400% veći kod onih koji su počeli da koriste mobilne telefone pre 20. godine. Štaviše, metodologija ove studije je iskritikovana kao neprecizna, te se veruje da je rizik obolevanja još veći.

Međunarodna agencija za istraživanje raka je 2011. godine označila RFR kao potencijalni karcinogen.

dete telefon mobilni

Novija studija iz 2015. godine je dala odgovor na to kako RFR zračenje dovodi do nastanka raka. Istraživanje bioloških efekata izlaganja RFR zračenju je pokazalo da usled upijanja zračenja mobilnih telefona i bežičnog interneta dolazi do nastanka oksidativnog stresa, stanja u kom dolazi do preopterećenja telesne antioksidativne sposobnosti i nagomilavanja slobodnih radikala.

Slobodni radikali uzrokuju oksidativnu štetu na ćelijama i DNK i usko su povezani sa nastankom raka, srčanih bolesti, demecije i drugih zdravstvenih stanja.

Deca su posebno ranjiva kada je u pitanju ovo zračenje, naveli su učesnici konferencije u Baltimoru. Njihov mozak upiaju duplo više zračenja nego mozak odraslih kada su izloženi istoj količini zračenja.

Takođe se navodi da postoji povezanost između poremećaja kod dece i upotrebe mobilnih telefona u trudnoći.

Šteta po decu je utoliko veća jer mobilni telefoni znatno utiču na društvene odnose između ljudi, upozorila je klinički psiholog Katarina Štajner-Adar.

Zapravo, brojne studije su pokazale da neki roditelji redovno ignorišu svoju decu i gledaju u svoje mobilne telefone, što povećava broj poremećaja kod dece. Jedna međunarodna studija je pokazala da su deca svesna toga i da je čak trećina dece navela da njihovi roditelji više vremena provode sa svojim mobilnim telefonom nego s njima, dok je polovina njih reklo da njihovi roditelji previše često koriste mobilne telefone.

Preterano korišćenje mobilnih telefona može da dovede do zavisnosti od tehnologije, koja dovodi do kognitivnih, emotivnih i društvenih problema.

Webtribune.rs