KOJI KRUPAN IGRAČ OVO KONTROLIŠE? Ratni avioni Pakistana stali na stranu talibana i bombarduju snage otpora u Pandžširu

Pakistanska vojska počela je da udara na avganistanske snage otpora.

Avganistanski nacionalni front otpora počeo je da trpi veoma ozbiljne gubitke nakon što se pakistanska vojska pridružila udarima talibana.

Poznato je da pakistanska vojska koristi bespilotne letelice, lovce i helikoptere, protiv kojih snage otpora jednostavno ne mogu da se bore zbog nedostatka sistema PVO u svom naoružanju.

Pratite nas bez cenzure na mreži “Telegram” na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Zvanični Islamabad još nije komentarisao postupke svoje vojske. Ako pakistanska strana nastavi da udara na snage otpora, one će biti uništene u narednih nekoliko dana.

Poznato je da su u protekla 24 sata pakistanske vazdušne snage nanele najmanje 12 udara snagama Nacionalnog fronta otpora, usled čega su glavni položaji milicije, koji su ranije sprečavali talibanske teroriste da zauzmu Panjšir, bili uništeni.

Ovo ne isključuje verovatnoću da će teroristi popodne izvesti snažne nove napade na region koje drže snage otpora.

Treba napomenuti da su snage otpora naoružane lakim jurišnim avionima, međutim, zbog intervencije Pakistana, one se zapravo ne mogu koristiti.

Na mreži “Telegram” možete pratiti sve naše vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima ili desktop računarima. Tamo možete otići ako kliknete  OVDE

Webtribune.rs