Dokumenti potvrđuju da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije

Zašto se nagađa da li postoji ili ne, ili gde se nalazi „non-pejper” (koji ne može biti obavezujući) o Kosovu, kad se zna da postoji original „dokument-pejper” o Kosovu, koji je obavezujući.

On se nalazi u Njujorku, Beču, Helsinkiju i Beogradu? „Dokument-pejper” je toliko javan, vidljiv i dostupan, ne samo državama, već i svakom građaninu, a njega bi Priština trebalo da pročita da bi joj mnogo šta bilo jasnije.

„Dokument-pejpers” o Kosovu su Helsinški sporazum od 1. avgusta 1975. godine, zatim načela OEBS-a koja se zasnivaju na 10 tačaka Helsinškog sporazuma (dekalogu), zatim najviši pravni dokument najveće pravne organizacije u svetu, Povelja OUN, onda Bečka konvencija o diplomatiji iz 1961. godine, pa Badinterova komisija iz 1991. godine, a kao ključna tu je i Rezolucija 1244 iz 1999. godine, pa Ustav suverene države Srbije…

Svi ovi međunarodni dokumenti i sporazumi su pravnovažeći i potpisale su ih ključne države, zemlje Kvinte i Amerike. No, kad je reč o Kosovu i zemljama koje su priznale samoproglašenu državu Kosovo, ovi međunarodni sporazumi i dokumenti bačeni su pod noge.

To znači da su zemlje koje su priznale Kosovo pravnim nasiljem, silom i okupacijom priznale nezakonito samoproglašenu državu Kosovo i pravnim nasiljem uspostavile ambasade u Prištini.

Helsinškim dogovorom od 1. avgusta 1975. godine priznata je nepovredivost granica u Evropi nakon Drugog svetskog rata, a 35 država potpisnica obavezalo se da će poštovati ljudska prava i temeljne slobode, te da će sarađivati na ekonomskom, naučnom, humanitarnom i drugim područjima.

Povelja UN zabranjuje „pretnju ili upotrebu sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države”. No, u slučaju Kosova, zemlje Kvinte i druge koje su priznale Kosovo pogazile su sve odredbe Povelje OUN, najviše pravne organizacije u svetu.

Srbija je u članstvo OUN primljena 1. novembra 2000. godine kao posebna država, u avnojskim granicama, i to po američkoj preporuci. Čak je Stejt department zvanično zahtevao od Srbije da u svom pismenom zahtevu za prijem u OUN naglasi da Ujedinjenim nacijama pristupa u avnojskim granicama, po preporuci Banditerove komisije.

Dakle, „dokument-pejper” o Kosovu postoji, jasan je, precizan, legitiman i legalan i potvrđuje da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

Zoran Vlašković,
novinar, Kosovska Mitrovica

(politika.rs)