Da li je voda sa česme zdrava? Evo šta se ustvari dešava …

voda ghj

Mnogi od nas znaju da voda sa česme i nije baš zdrava, ali ne znaju zašto. Prema studijama američkih naučnika, upotreba vode sa slavine može da izazove mnoge opasne bolesti, među kojima je i rak.

Zapitali smo se zašto je voda sa česme tako opasna po zdravlje ljudi?

Svi znamo da u velikim gradovima, gde oskudevamo sa vodom, ona korišćena voda se uvek ponovo vraća pa prolazi kroz proces ponovnog pročišćavanja, hloriranja i dezinfekcije.

Uprkos činjenici da hlor zaista pomaže u borbi protiv patogena u velikim količinama koji žive u takvoj vodi, dezinfekciona sredstva formiraju ogroman broj novih hemijskih jedinjenja, od kojih je većina vrlo opasna po zdravlje ljudi.

Poznato je da čak i u vodi bez mirisa hlora postoji poseban reagens nazvan natrijum hipohlorit. Njegovo prisustvo u vodi iz česme pomaže da se smanji prisustvo patogenih bakterija za oko 99%.

Uprkos tome, mrtve bakterije ostaju u cevima za vodu, čineći organski nus produkt, među kojima su hloroform i trihalometan, smatrani najotrovnijim.

Akumulirajući se u ljudskom telu, ove supstance izazivaju probleme sa gastrointestinalnim traktom i disajnim sistemom.

Da li može voda sa česme da izazove rak?

Uprkos činjenici da se nadamo da hlor u vodi ubija sve štetno, to nije istina. Voda, pre nego što dođe u naš stan, napravi veliko putovanje od uređaja za prečišćavanje vode do čitavih kilometara zarđalih cevi.

Naravno, neki od patogena zapravo uništavaju hlor i natrijum hipohlorit, ali da biste ih mogli uništiti, potrebne su velike doze alkalija, koje mogu uništiti ne samo bakterije, već i nas.

Velike količine trihalometana i hloroforma prisutne su u vodi iz vodovoda, što može izazvati velike i ozbiljne posledice po zdravlje.

Poznato je da su 1976. godine američki istraživači sproveli specijalni eksperimetn čiji je cilj bio da prouči efekat produženog izlaganja hloroformi na telo miševa.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da nus-proizvodi dezinfekcije mogu zapravo prouzrokovati rak, kao i probleme sa reproduktivnim organima. Voda sa česme može negativno da utiče na plod, pa se trudnicama savetuje da ne piju ovu vodu.

(Krstarica)