Antihrist je krenuo u ostvarivanje paklenog plana

Cilj velikog inkvizitora: povlačenje gotovog novca! Ovo je gore od nacizma! – Tomislav Kresović

Gost na tv „Helmkast“ u emisii „Politikon“ autora i voditelja Danila
Tvrdišića bio je Tomislav Kresović,novinar i publicista.

Govoreći o nebivaloj svetskoj fuziji kapitala,moći i kolonijalnog
potčinjavanja Kresović kaže:“Mi se danas faktički nalazimo u svetu koji je
još 1900 godine opisao ruski pisac Solovjev u svom delu „O antihristu“.
On je tada najavio stvaranje svetske vlade,svetske crkve i svetske moći.

Jedan od ključnih momenata u ostvarenju cilja sveobuhvatne moći je
povlačenje gotovog novca iz opticaja. Jer papirni novac još uvek daje
slobodu,ali kada se pređe potpuno na virtuelni novac onda sa njim nestaje
i ostatak slobode. Čovekova imovina kao i sam čovek postaje deo
virtuelnog transhumanističkog sveta. Mi u njemu faktički već živimo“

Pratite nas na mreži “Telegram” na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Apostrofirajući savremene procese gubljenja privatnosti i kreiranja društva
nadzora Kresović upozorava:„ Sve što se beleži na
fejsbuku,instagramu,jutjubu ostaje tamo trajno. Sve informacije o
nama,našim sklonostima,navikama i interesovanjima se ukrštaju beleže i
arhiviraju. To je ogromna baza podataka. Onda se ti podaci podvrgavaju
specijalnim algoritmima koji prave psiholško potrošački profil ličnosti.
Pored toga u naše mobilne uređaje ubacuju se algoritmi koji su klasični
prisluškivači građana.

I ne samo to. Ludilo sa društvom nadzora ide dotle da je sada glavna
težnja da se „pročitaju“ ljudske misli putem specijalnih algoritama koji
prate ljudski pogled, širenje i sužavanje zenica oka,koji prate i
analizirau neverbalnu komunikaciju i ljudski glas.

To, dakle nije više fantastika,to je sada tehnika.“

Na mreži “Telegram” možete pratiti sve naše vesti i one koje ne objavljujemo na drugim mrežama. “Telegram morate instalirati na mobilnim telefonima ili desktop računarima. Tamo možete otići ako kliknete  OVDE

(helmcast)