Naslovnica IZA OGLEDALA POSLEDNJA ISTRAŽIVANJA POKAZUJU DA SU STVARNI: Anunaki, zabranjena istorija

POSLEDNJA ISTRAŽIVANJA POKAZUJU DA SU STVARNI: Anunaki, zabranjena istorija

Anunnaki Gods - Iraq

Na osnovu brojnih arheoloških otkrića: umetničkih predmeta, spomenika i grobnica, veruje se da su Anunaki (ili kako su ih Sumeri zvali “Oni koji su sišli sa neba”) bili izuzetno napredna civilizacija sa planete neuhvatljive našem solarnom sistemu i da su sišli na Zemlju sletanjem u Persijski zaliv pre otprilike 432.000 godina.

U poslednjih nekoliko decenija objavljena su brojna kontroverzna otkrića koja osporavaju teorije mejnstrim istraživača i daju novo gledište na istoriju i evoluciju ljudske rase.

Kada se piše o Anunakima nailazi se na mnogo neprijatnosti sa raznih strana. Neki veruju da Anunaki i ne postoje.

Ali poslednja istraživanja sve više pokazuju da su stvarni.

Mnogi arheolozi smatraju da je zapravo Irak kolevka civilizacije i da je dom prve velike civilizacije bio prostor između reka Tigar i Eufrat.

Sičin je dosta pisao o temi Anunakija i starih Sumera. Prema njemu, Anunaki su na Zemlji tražili zlato jer im je ono bilo neophodno za život.

Pre oko 250 hiljada godina, prema Sičinu, Anunaki su svoje gene ukrstili sa genima ljudskih bića i stvorili hibridnu rasu na Zemlji- Homo sapiensa.

Sičin je razvoj naše planete prikazao na sledeći način:

Događaji pre potopa

Pre 450 hiljada godina- na planeti Nibiru je svrgnut Anu, vladar, a rasa se suočava sa istrebljenjem. Utočište pronalaze na Zemlji.

445.hiljada godina pre- Ananuki kolonizovali Zemlju i eksploatišu zlato.

430 hiljada godina pre- klima na Zemlji se menja

416 hiljada godina pre- proizvodnja zlata se smanjuje, sve je više Ananukija na Zemlji. Enlil dobija upravu nad misijom na Zemlji, a Enki je dobio Afriku.

400 hiljada godina pre- Sedam funkcionalnih naselja u Mesopotamiji uključuju i svemirske luke. Rude stižu brodovima iz Afrike. Zatim se svemirskim brodovima prebacuju na Nibiru.

380 hiljada godina pre- Alalu, unuk Anunakija, pokušava da preuzme prevlast nad Zemljom. Vodi se rat bogova.

300 hiljada godina pre- prve genetske manipulacije nad ljudima. Homo sapiens, nova vrsta, sposobna je da se samostalno reprodukuje.

200 hiljada godina pre- ledeno doba na Zemlji

100 hiljada godina pre- klima se ponovo menja. Enlil je sve nezadovoljniji- mešaju se Ananuki sa ljudima.

75 hiljada godina pre- počinje novo ledeno doba. Zaostale vrste lutaju Zemljom.

49 hiljada godina pre- Enlilov bes je na vrhuncu, čovečanstvu se sprema smrt.

13 hiljada godina pre- Enlil održava obećanje o propasti čovečanstva.

Događaji nakon potopa:

11 hiljada godina p.n.e.- Enki krši zakletvu o propasti čovečanstva i dozvoljava Noju da napravi brod.

10.500 p.n.e.- Potomci Nojevi dele zemlju Mesopotamiju a Enki prisvaja dolinu Nila. Sinaj je zadržan od strane Ananukija kao svemirska luka, a kontrolni centar im je bio u današnjem Jerusalimu.

9.780 p.n.e.- Prvorođeni Enkijev sin deli vlast nad Egiptom između Ozirisa i Seta.

9.330 p.n.e.- Set postaje jedini vladar Egipta.

8.790 p.n.e.- Horus posvećuje oca Ozirisa i beži u Aziju. Prvi rat velikih piramida.

8.670 p.n.e.- Drugi rat velikih piramida.

8.500 p.n.e.- Anunaki vladaju u Jerihonu.

7.400 p.n.e.- Era mira se nastavlja. Anunaki podaruju čovečanstvu nova dostignuća, počinje neolit.

3.800 p.n.e.- U Mesopotamiji započinje urbanizacija i nastaje novi grad Uruk.

Kraljevstvo na Zemlji:

3.760 godine- Čovečanstvu odobrena vlast nad Zemljom. Cveta civilizacija u Mesopotamiji.

3.450 godine- Vavilon postaje “kapija bogova”, Ananuki napravili jezičku podelu među ljudima.

3.100-3.350 godine- prvi egipatski faraoni u Memfisu.

2.900 godine- Kraljevstvo prebačeno sa sumerskih teritorija na region Inda- razvija se nova civilizacija.

2.650 godine- Enlil gubi strpljenje prema ljudima.

2.371 godine- Nova prestonica Akad.

2.316 godine- Sukobi među bogovima, Marduk treba da napusti Mesopotamiju.

2.291 godine- ratoborni Naram-Sin dolazi na presto akada i prodire na Sinaj i vrši invaziju na Egipat.

2.255 godine- Uzurpacija vlasti u Mesopotamiji. Sumer i Akad su okupirani od strane odanih Enlilu i Ninurtu.

2.220 godine- Sumerska civilizacija se uzdiže na nove visine.

2.193 godine- Rođen je Tara, Avramov otac.

2.180 godine- Egipat je podeljen: sledbenici boga Ra/ Marduka zadržavaju jug a faraoni ostatak.

2.130 godine- Autoritet bogova opada a sukobi ne prestaju.

Webtribune.rs