Naslovnica ŽIVOT Novi sistem čakri: 13 centara kontrole tela i svesti

Novi sistem čakri: 13 centara kontrole tela i svesti

chakra

[adsenseyu3]

Vaš sistem čakri može da se posmatra kao energetski šablon predivnih boja, od kojih svaka kruži oko jednog od sedam većih energetskih centara.

Zamislite samo te kombinacije crvene, ružičaste, plave i zelene boje kako se zajedno komešaju. Zamislite kako energetski centri deluju jedni na druge.

Čakre (veliki energetski centri) omogućavaju vašem telu da se integriše sa spiritualnim i da funkcioniše kako treba. Do sada je za ovu funkciju bilo odgovorno 7 čakri u vašem telu, ali s obzirom da dolazi do transformacije tela usled stalne evolucije, za ovaj kompleksan zadatak je sada potrebno 13 čakri.

Novi sistem čakri

Prvi novi centar je u dijafragmi gde se trenutno nalazi emocionalni sistem memorije vašeg tela.

Drugi novi centar se nalazi u timusu (grudna žlezda) gde se reguliše imuni sistem tela (Potpuno svesni ljudi poseduju veoma zdrav imuni sistem).

[adsenseyu1]

Druga dva nova centra se nalaze u glavi. Jedna (takozvani „Bunar snova“) se nalazi u zadnjem delu glave iznad produžene moždine. Ona reguliše povezanost svesti sa višim dimenzijama. Druga nova čakra se nalazi pored hipofize i dobila je naziv po njoj.

Umesto prethodnih sedam centara, sada govorimo o trinaest centara, uključujući dva interdimenzionalna centra koji se nazivaju „univerzalni ženski“ i „univerzalni muški“.

Prva čakra (koren) se nalazi u osnovi abdominalne šupljine. Njena glavna svrha je menjanje. Ovaj energetski centar omogućava Majci Prirodi da podešava vaše životne vibracije sa njenim. Zapravo, Majka Priroda zavisi od rezonancije svojih fizičkih anđela kako bi ostvarila maksimum od svojih magnetnih i gravitacionih polja.

Druga čakra (pol) se nalazi oko polnih organa i povezana je sa prvom čakrom. Njena primarna namena je oživljavanje tela putem specijalnih seksualnih vežbi kao što su tantričke vežbe. Ovaj proces omogućava vibrirajućoj energiji (unutrašnjem seksualnom kristalu) da uključi čitavo telo, a naročito prvu čakru.

[adsenseyu4]

Treća čakra (solarni pleksus) se nalazi iznad pupka i predstavlja težište druge tačke povezivanja sa svešću. Životna energija ulazi kroz krunu (7. čakra odnosno 11. čakra po novom) i dolazi do solarnog pleksusa, odnosno sedišta vaše volje. Ovu energiju kontroliše srce (4. čakra odnosno 5. čakra po novom).

Četvrta čakra po novom (dijafragma) se nalazi u osnovi grudnog koša i predstavlja centar za čuvanje negativnih emocija. U bliskoj budućnosti, ova čakra će imati ulogu olakšavanja stresa i jačanja energije volje koja se čuva u solarnom pleksusu.

chakra_01

Peta čakra (srce) nalazi se u srcu. Ona predstavlja ključnu vezu sa anđeoskim energijama čiste misli i svetom energijom čiste ljubavi, očišćene od posesivnosti i sentimentalnosti.

Šesta čakra (timus), takođe nova, nalazi se kod timusa (grudne žlezde). Ona će u budućnosti imati ulogu da jača imuni sistem.

Sedma čakra se nalazi u grlu i pomaže prilikom prikupljanja prana energije koja jača i pročišćava telo. Ona takođe predstavlja sredstvo komunikacije sa svešću i upravlja energijama tela zajeno sa regulatorima u glavi.

[adsenseyu1]

Osma čakra (Bunar snova) je trenutno zakržljala, a nalazi se u oksipitalnom režnju (zadnji deo glave) odmah iznad vrata. Pojedinci sa psihičkim sposobnostima imaju česte glavobolje zbog velikog broja informacija u ovom regionu. Neaktivnost ove čakre ograničava vaše svesno biće.

Ljudi sa proširenim psihičkim sposobnostima mogu da koriste konekcije moždanog limbičkog sistema „Bunara snova“ kako bi mentalno kontrolisali druge. Zato je važno zaštititi ovaj centar spiritualnim putem, tako da niko ne može da kontroliše vašu psihičku energiju.

Deveta čakra (hipofiza) nalazi se kod hipofize. Ona omogućava telu da odgovara na svetlost i zračenje podmlađujući telo. U transformisanom sistemu, šesta, osma i deveta čakra intenzivno deluju sa ostalima, omogućavajući trenutnu upotrebu vitalne, interdimenzionalne energije.

Deseta čakra (epifiza) se nalazi nasred čela iznad nosa i blizu epifize. Ona je poznata još i kao „treće oko“. Osma i deseta čakra zajedno omogućavaju primanje i tumačenje vizija i drugih ključnih poruka sa viših vibracionih stanja.

[adsenseyu4]

Jedanaesta čakra (kruna) se nalazi na zadnjoj strani vrha glave. Upravo ovde se energije potpune svesti iz univerzalnog izvora i dve nove interdimenzionalne čakre povezuju.

Dvanaesta čakra (univerzalni ženski) se nalazi iznad glave. Ona kontroliše levu stranu tela i reguliše kreativne darove i talente. Upravo ovde se nalazi i nagon za unutrašnjim samoljubljem i saosećanjem.

Trinaesta čakra (univerzalni muški) se nalazi iznad glave i reguliše desnu stranu tela. Ona takođe kontroliše percepciju stvarnosti i sposobnost da se izvrši određeni plan na praktičan način. Ova čakra je izvor vašeg nagona za unutrašnjom i spoljašnjom harmonijom.

Nikada nemojte zaboraviti da ste energetska i svetlosna bića. Svetlost je svuda oko nas. Svetlost postoji na raznim frekvencijama. Postoji vidljiva svetslost i postoji interdimenzionalna svetlost. Postoji nekoliko različitih nivoa svetlosti. Važno je da to shvatite. Vi ste svetslosno biće koje živi u čoveku.

Webtribune.rs

[adsenseyu5][adsenseyu5]