Žig zveri se ubrzano širi: Ljudi čekaju u redovima da im se ugradi mikročip

cbdjwsgfdshvbg

Ljudi čekaju u redu na implante! Svi smo znali da će se to desiti kad tad, ali nismo znali da će se desiti tako brzo.

Jedan od mnogih koji se čipovao je i Martin Vismajer koji može da čuva Bitkoine unutar svog tela zahvaljujući 12 mm dugačkom staklenom kompjuterskom čipu ugrađenom u njegovo telo, ali nije jedini!

Drugi čekaju u redu kako bi dobili personalizovane budilnike ili ključeve kojima mogu da otvaraju vrata pomoću čipa unutar njihovih tela.

„On [Antihrist] će primorati i male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove, da dobiju oznaku na desnoj šaci ili čelu i niko ko nema oznaku zveri ili broj njenog imena neće moći ni da kupuje ni da prodaje“. Otkrovenje 13:16-17

VeriChip (poznat i kao PositiveID) ispunjava sve kriterijume koji će Antihristu omogućiti da „označi“ svako ljudsko biće i spreči ga da kupuje ili prodaje.

VeriChip je RFID mikročip koji može biti ubačen u ljudsko meso. Danas se on koristi za mikročipovanje ljudi sa određenim medicinskim stanjima u okviru projekta Obamacare (Obama nega).

To je ista tehnologija koja se koristi za označavanje životinja kako bi mogle da se vrate vlasniku ako se izgube.

U oktobru 2004. je to odobrila FDA. Prema veb sajtu VeriChip, RFID rešenja se trenutno koriste u preko 5.000 instalacija širom sveta uključujući: zdravstvenu negu, bezbednost, vlast, industrijsko tržište i mnoge druge.

U Bibliji se naglašava da će bilo ko ko dobije „znak zveri“ biti večno proklet.

„Ako iko obožava zver i njenu sliku, primivši njen znak na čelo ili šaku, on takođe pije vino besa Božijeg, koje predstavlja čašu njegovog ogorčenja. Njega mučiće vatra i sumpor u prisustvu svetih anđela i u prisustvu Jagnjeta. Dim njegovog mučenja dizaće se za vek i vekova; neće imati odmora ni dana ni noći oni koji obožavaju zver i sliku njenu i koji preuzmu oznaku imena njenog“. Otkrovenje 14:9-1

Prema Bibliji, bilo ko ko primi oznaku snosiće Božiji gnev i biće mučen zauvek. Ne piše „privremeno“ mučen, već zauvek. Dakle, ako primite oznaku zveri, neće biti „druge šanse“.

Webtribune.rs