RUSKA IMPERIJA SE VRAĆA: Moskva u Sudanu otvara pomorsku bazu za brodove na nuklearni pogon

Brodovi na nuklearni pogon moći će da se baziraju u punktu materijalno-tehničkog obezbeđenja Vojno-pomorske flote Rusije koji će se otvoriti u Sudanu, navodi se u tekstu sporazuma Rusije i Sudana koji je potpisan 1. decembra 2020. godine.

„U punktu materijalno-tehničkog obezbeđenja dozvoljeno je da se istovremeno nalaze najviše četiri broda ruske Vojno-pomorske flote, uključujući i vojne brodove na nuklearni pogon pod uslovom da se poštuju norme nuklearne i ekološke bezbednosti“, navodi se u dokumentu koji je objavljen na portalu pravnih informacija.

U sporazumu se navodi da će 12 časova pre uplovljavanja svojih brodova u punkt Rusija biti dužna da obavesti sudansku stranu o tome, kao i tri časa pre njihovog isplovljavanja.

U tekstu se navodi da ruska Vojno-pomorska flota imati dozvolu da 25 godina koristi punkt materijalno-tehničkog obezbeđivanja u Sudanu.

Ističe se da se nakon toga sporazum automatski produžava na 10 godina, ukoliko nijedna od strana ne obavesti drugu o nameri da ukine punkt.

Kako je ranije saopšteno, punkt materijalno-tehničkog obezbeđenja predstavlja vojnu formaciju Oružanih snaga Rusije sa vojnom i specijalnom tehnikom, objekte za održavanje i remont vojnih brodova Rusije sa neophodnim zalihama materijalnih sredstava i druge imovine, raspoređene na teritoriji Republike Sudan.