Misterija odgonetnuta: Evo šta je bilo na vrhu Keopsove piramide

Great-Pyramids-of-Giza-Aerial-View-Cairo-Egypt

Istraživanja renomiranog španskog arhitekte Migela Perez-Sančeza koja su trajala preko 10 godina, omogućila su mu da pomoću kompjuterskih modela sa velikom tačnošću rekonstruiše Keopsovu piramidu, nakon čega je zaključio da se na njenom vrhu nalazila lopta prečnika dva metra.

Perez-Sančez je objavio svoje otkriće u okviru svoje doktorske teze, objašnjavajući da su analize pokazale da je Keopsova piramida bila enciklopedija znanja.

Velika piramida je jedna od najvažnijih građevina drevnog Egipta i jedino od 7 svetskih čuda drevnog sveta koje još uvek postoji. Pored toga što više ne sadrži svoju prvobitnu oblogu od belog krečnjaka, ovoj piramidi takođe nedostaje vrh sa kojim je ona bila viša za 9 metara. Danas ljudi znaju tačno kog je oblika bio objekat koji se nalazio na vrhu piramide.

Perez-Sančez smatra da su drevni Egipćani postavili sferu na vrh piramide kao simbol Horusovog oka i da je ona bila prečnika 2,71 metar što je tačna vrednost broja e. Sfera je verovatno postavljena u znak obožavanja Sunca i Sirijusa, najsjajnije zvezde na nebu koja se povezuje sa boginjom Izidom.

Perez-Sančez je imao podršku multidisciplinarnog tima u svom istraživanju, što mu je omogućilo da napravi kompjutersku repliku Velike piramide.

Trodimenzionalni prikaz Velike piramide je omogućio da se tačno izmere sve njene dimenzije, ali i da se bolje shvati istorijski značaj ovog spomenika. Pored toga što su istraživači otkrili da se na vrhu piramide nalazila sfera, koje danas više nema, analize su pokazale da nagib iznosi 51,84°, zatim da obim platforme na kojoj se nalazila sfera ima vrednost broja π metara, kao i da najviša tačka piramide iznosi 277,778 lakata. Perez-Sančez navodi da su ove brojke pokazale da se iza izgradnje Velike piramide kriju čista matematika, geometrija, geodezija i astronomija.

Prvobitna površina piramide, koja je sada ruinirana, iznosila je 100.000 umnožaka broja π i to 3.000 godina pre nego što su je postao poznat kao Ludolfov broj.

keopsesfera

Drevni Egipćani koji su planirali piramidu su posedovali ogromno naučno znanje i razumeli su Pitagorinu teoremu, poznavali vrednost broja π do šeste decimale, ali i vrednost broja e.

Upotreba geodezije pri izgradnji Velike piramide je potvrđena na osnovu seksagesimalnog sistema (sistema sa osnovom 60). Masa piramide se procenjuje na 5.955.000 tona. Taj broj pomnožen sa 108 predstavlja procenu mase Zemlje.

Zahvaljujući astronomskim podacima, istraživači su uspeli da dođu do racionalnog objašnjenja zašto je faraon Keops započeo ove neverovatne projekte.

Veruje se da je Keopsov otac Snefru sagradio tri piramide za vreme svoje vladavine, pokušavajući da sagradi „savršenu piramidu“.

Takođe, Perez-Sančez navodi da Sfinga nije napravljena u isto vreme kad i piramide, već da ju je sagradila neka ranija civilizacija oko 8.000 godina pre nove ere.

Webtribune.rs