Imate samo 10 sekundi za odgovor: Šta na ovoj slici nije u redu

vd38hd

Pogledajte ovu sliku 10 sekundi a onda odgovorite, šta tu nije u redu.

Ako niste u stanju da odgovorite na zagonetku, onda upotrebite još 10 sekundi.

Ukoliko ste rešili test, onda ste osoba kojoj ništa ne može promaći.

Ukoliko ste upotrebili dodatno vreme, nemojte se brinuti previše ovo je samo test.

Rešenje zagonetke je: Šare na kravi su atlas sveta.

Webtribune.rs